gyortopys.gif (21153 bytes)

 

                                                                   1938 - 1939

                                                      bettelheim2.jpg (165528 bytes)