58th Memorial Meeting , 6.June 2002

DSCF0009.jpg (18593 bytes) DSCF0010.jpg (18694 bytes)

cfh_burning.gif (6894 bytes)

DSCF0011.jpg (18851 bytes) DSCF0012.jpg (18019 bytes)
DSCF0013.jpg (18648 bytes) DSCF0014.jpg (18909 bytes) 1DSCF0015.jpg (19199 bytes) 1DSCF0016.jpg (18705 bytes)
1DSCF0018.jpg (18985 bytes) 1DSCF0017.jpg (17455 bytes) 1DSCF0019.jpg (18891 bytes) 1DSCF0020.jpg (18029 bytes) 1DSCF0021.jpg (18884 bytes)
1DSCF0022.jpg (18644 bytes) 1DSCF0023.jpg (18524 bytes) 1DSCF0024.jpg (18103 bytes) 1DSCF0025.jpg (18490 bytes) 1DSCF0026.jpg (18693 bytes) 1DSCF0027.jpg (17562 bytes)


1DSCF0028.jpg (18727 bytes) 1DSCF0029.jpg (19031 bytes) 1DSCF0030.jpg (18736 bytes) 1DSCF0031.jpg (19109 bytes) 1DSCF0032.jpg (19099 bytes) 1DSCF0033.jpg (18886 bytes)
1DSCF0034.jpg (18247 bytes) 1DSCF0035.jpg (18671 bytes) 1DSCF0036.jpg (19409 bytes)  

58. Emlék Találkozónk

Fájdalomtól szomorúan jelentjk, szeretett Bencénk nincs többé közöttnk.
Dr. Frischman Benjamin, Bence, jó barátunk, sokra becslt segitőtársunk, vezetőnk,
  aug. 14-én elhunyt.
Temetése pénteken,  aug. 17-én lessz a givátáyimi temetőben.

Sajnos mint minden esztendőben az idén is kevesebben jelenhettnk meg, hogy imával és néhány könnyel szeretteinkről megemlékezznk.
Purjesz Avram barátunk előimádkozásával vezetett vallásos rész után  Spiegel Dr. Hana (Koralek Lili)  emlékezett meg könnyekig megható szavakkal az elmult borzalmak és a jelen veszedelmek feltnéséről. Erőseknek kell hogy legynk megállni a sok megpróbáltatást ami még ránk vár és kitartással , magunkban bizva és Isten segitségével győzelmnk nem lehet kétséges.

                                                                (Részvétnyilatkozatok cime:  Gyorjewish.Website )

A templomból áttérve a szálloda vendég termében folytatódott a baráti találkozó és annak keretében az Irgun jelenlegi vezetősége átnyujtott a lemondott Sirjon (Vértes Pista) barátunknak  13 éves munkálkodása köszöneteként  egy K.K.L. ltetvényi igazolást.

1DSCF0030.jpg (18736 bytes)

Lapunk szerkesztősége csatlakozik a jókivánók soraiba és  mi is kivánunk Pistának sok boldogságot és nyugodt életet  bis 120.
Nem titok, hogy  a megértés közöttnk távol a kivánttól, és miatta  nem csak ketten hanem sajnos mindnyájan veszitnk.  A terv miszerint megfelelő vezetőség hiányába az Irgun mködését meg kell szntetni, azt fel kell számolni   szerintem nagy tévedés és végtelen könnyelmség.
A Győr Jewish Website támogatására meghatározott pénz összeget én nagy köszönettel fogadtam és nyugtáztam, de messze tőlem,  hogy ez legyen életem vágya és boldogságom csucspontja.  Kellemes érzés, hogy évek hosszú során legalább elismertek bennnket és eszerint a Weben kivl is léteznk. Az igazi öröm azonban csak egy teljes megértés során lehetséges, amikor az Irgun és a Site egy vonalon   és egytt fognak mködni.

Talán hat évvel ezelött még volt hely kétséget vetni az Internet szkségességét illetve, de ma fel kell hogy ismerjk e szervezet  és a benne rejlő lehetőségek   végtelen sorát és azt azonnal magunkévá tenni.

Nem szabad, hogy egy ember véleménye és határozata legyen a végszó ilyen fontos témában. Gondoltam, hogy ez este felterl az gy és kivántam én is szerény véleményemmel hozzászólni, de  mivel nem volt semmi  tárgyalás és én sem lettem hozzászólásra felkérve, tehát mindez elmaradt, tehat teszem ezt lapunk kereten belul amihez hozzászólásokat mellette, vagy ellene mindég elfogadunk.
Ma sem késő, kezemet nyujtom Pistának is és a közös cél érdekébe talán érdemes   ismét átgondolni és talán mégis van hely azt elfogadni.
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        
Józsi

*
És még valami, mit úgy kivántam a megjelentek elött bemutatni. Hat éves harcomban nem voltam egyedul, biztató viszhangra találtam, lassan de kitartóan már a kezdet elején és ezek a bátor katonák akik olyan hen kisérnek mai napig, érzem, hogy  Nekik jár minden elismerés. Őket, vagy legalább egy részét kivántam itt bemutatni és köszönetemet tolmácsolni.
Első közöttk Stephen Schmideg - Béla barátunk és felesége Irene,  Melbourne, Australia. Béla második győri generáció, magyarul már gyengén ért, de annál jobban érez és ez a fontos. Feleségével, aki egyáltalán nem magyar származásu csatlakoztak hozzám utunk elején.  E csodás pár érdeme a Mártir lista és Cemetery lista felállitása, segitségk mit forditásokban is nyujtottak mai napig mindnyájunk javát szolgálják.  A nehéz időkben a sok lelkesités és bátoritásuk megerősitett és adott erőt a továbbiakhoz.
Éveken át, anélkl hogy személyesen ismernénk egymást vezettk a Site-et km-ek ezrei távolságából a legnagyobb megértéssel közöttnk.  Utóbbi időben Irene betegsége miatt  Bela sajnos felhagyott ideiglenesen tevékenységével és itt az alkalom jó egészséget kivánni és következtében ismét, minél elöbb köztnk látni őket.

Egy másik pár, sokat segit, minden uton ahol csak tud Itzhak Janai és felesége Rachel   (Kóhn Magda) Tivonból. Válogatott ujságcikkek a magyar napilapokból nekik köszönhetően érkeznek el hozzánk és azonnali közlésre  kerlhetnek lapunk oldalain.
Legfontosabb és áldásos munkájuk azonban a györ-szigeti és pataházi temetőben nyugvók sirköveinek lefényképezése, amit Lónyai Sanyi barátunkkal egytt kitartóan és folytatólagosan végeznek.  Nekik - Jitzhak sajátmaga nem győri -  köszönhető, hogy  2390 sirkő táralható fel ma egy gombnyomásra a computer képernyőjén   km-ek ezrei távolságától Győrtől.
E projekt  sikeres befejezésével a győri zsidó temető az európai temetők diszsorába lép és már ma sokan kldik elismerésket, dicséretket, közöttk néhányan nem győriek és nem zsidók is.
Hálás köszönet a Janai családnak.

A következő kapocs a hosszú láncon    Lónyai Sándor, Budapest.  Neki köszönhető  a Schmideg barátunk által kezdeményezett Mártir és Temető listák kiszélesitése, személyi adatok beiktatása és a sirkövek lefényképezése és azok pontos listába vezetése.
Gyakran kld érdekes és értékes, meghatóan szép stilusban lerajzolt leirásokat, amik lapunk oldalait szépségkkel csak gazdagitja.
Meleg köszönetnk munkálkodásáért.

Avigdor Bar-Hai  Ashkelonból szorgalmas klönleges tereken. Forditások, szkséges tanácsok ,  segitsége mindég nagy érték. 
E napokban mikor országunk keseren harcol a vad és kegyetlen terror ellen kulonosen fontosnak láttuk segiteni országunkat lapunk szerény lehetősége keretén bell a propaganda és magyarázat terén.  Jelentettem tervnkről a klgy-minisztériumot és az "israel in war" cimen nyitott  sarok gyorsan kiszélesedett  és a benne talált, ott felhalmozott  ismeret sokak kiváncsiságát elégitik ki, sikeresen mutat rá az arabok által megpróbált hazugságok minden alaptalanságára és vad becstelen támadásaik őket meztelenl mutat be a világnak.
A megfelelő leirások, tartalmukban gazdagon kifejtett,  okosságban bővitett elgondolások kiválogatása után érkeznek el hozzánk Avigdor érzéke, izlése és választása szerint.  Ez Avigdor  munkája és ebben nagy segitsége.  Kivánjuk, hogy szerény hozzájárulásunkkal ha csak egy lépéssel is vittk magyarázatunkat előre valamit csak csináltunk és talán még a békéhez is közeledtnk.
Avigdornak mindezért hálás és meleg köszönet.

Köszönet a sok és jó barátnak akik kldtek képeket, video és hang felvételeket, leveleket, meleg és biztató jókivánságokat. A kldeményekkel gazdagitották archijonunkat  és lehetővé tették az eddig ismeretlenségben, poros fiok fenekén fekvő  semmit mondo kép, irat vagy más dokumentnak ez ismeretlenségből, a feledés mélyéből kilépni és lapunkon keresztl a világnak bemutatkozni és sokak köszönetét kiérdemelni.
Mind ennek végén, de nem utolsónak köszönet családomnak a sok szeretetért mivel   körlvett, segitettek utamon, mindnyájan a maga módján.  Sok- sok és meleg köszönet.
                                                                                                                                                             Józsi.

 

Az emléknapon minden régi barátomnak jókivánságaim !!!!
(Sajnos nem volt lehetséges személyesen ott lennem)

In remembering our perished relatives and friends, our thoughts are also very much
with you in the present problems, are grieving with you for all the losses, particularly
those who have survived the Holocaust, only to be murdered 58 years later.

Love and peace to you all !

Csillag Jancsi / John Chillag

*

Kedves Joska baratom!

     Itt es ugy tudom TelAvivban is 9-en lesz a holocaust emleknap. Ez alkalomhoz mellekelem Roth Emilrol szolo irásomat. Ha e publikaciot tudnad gazdagitani megkopszonem.

   Minden  JO BARATOT SALOMMAL KOSZONTI  Sanyi

*

 

 

 Csorba kavicsok

Ebben az esztendőben június 9-én emlékeznek a győri és a megye falvai Holocaust Mártirjaira. Értk, róluk szólnak az alábbi gondolatok.A regio két ősi városából, Győrből és Mosonmagyaróvárból, valamint a négy járás falvaiból 1944. junius 11-én és 14-én, a megye székhelyén léteslő gyjtőtáborból  6196, a törvények szerint zsidónak minőslőt deportálnak.

Győri illetőség - 4686, Mosonmagyaróvá r-335,  Mosonmagyaróvári járás -299,  Tószigetközi -, Sokoróaljai - és Pannonhalmai járási származásu  874.

A szerző által eddig feltárt adatok és a Zsidó Világkongresszus statisztikája szerint is, regionkban a túlélok aránya kb. 20 százalék (1240) Az 1944. júniusi deportáltjaiból, és a háború keleti frontjain mártirrá váltak száma kb. 4956.

A Soának iszonyatosan magas száma és aránya, feltehetően minden magyarországi vidéki zsidó családot többszörösen megcsonkitott. Sok-sok zsidó családnak minden tagja, csak a mártirok listáján található, vagy ott sem.

A statisztikai számok sok mindenről beszélnek. Győr városában -engedéllyel, az első harminc zsidó család 1791-ben telepedik le. Ekkor alakul a Győr - Szigeti Izraelita Hitközség. A mintegy 170-180 tagú zsidó közösség azonnal kér és kap engedélyt izraelita iskola, zsinagóga és temető létesitésére.

A sirkert, Győr-Sziget-i, majd a Győr városi zsidóság számának gyarapodásával folyamatosan növekedik.

A teleplési zsidóság végső nyugvóhelye 1944-ben, a deportálás évében 153 esztendős. A több mint másfél évszázad alatt e zsidó sirkertben 3400-3500 izraelitát kisértek utolsó útjára. Az akkori, alig gyógyitható járványos betegségek: a tifusz, a diftéria, a himlő, a tbc. sok-sok zsidó vallású emberi életet is legyőz. Ám amit a természetes halál, közöttk a betegség 1791-től 1944-ig elér, azt a német és a magyar barna pestis 1941-tol 1945-ig túl is teljesiti. A 3600-3700 győri zsidó 79-80 százaleka 1944-június közepének néhány napja alatt válik mártirrá. A rabszolgamunkára már alkalmatlan öreg nagyszlők, a kismamák gyermekeikkel egytt, és a munkára még alkalmatlan lányok és fiúk majdnem 100 százalékban azonnal a zyklon-gázfrdőbe, majd a krematóriumba kerlnek.

A német és magyar náci hóhérok a Győr városi és a megye falvai zsidó mártirjainak sem adnak meg annyit sem, hogy sirhalmuk legyen. A nevket is elveszik.

A maroknyi túlélő, ahol ilyen van, a sirkertben nyugvó hozzátartozóik emlékköveire vésték, vésik az Auschwitzban, Bergen-Belsenben, Dachauban, a Keleti Fronton es sok más helyen elveszejtett szleik, testvéreik, gyermekeik neveit. Itt helyezik el az Ő emléekeire is virágjaikat, kavicsaikat.

Az 1 parcella, 6. sorának 9-ik részében nyugszik Csillag Pál (1848-1911) és párja Steiner Lujza (1861-1943). A gyermekek, a négy Csillag leány és két Csillag fiú, azok házastársaik, valamint az unokák maradandó fekete gránitoszlopot állitanak a Csillag család alapitóinak. Az emlékoszlopi felirat Steiner Lujza 1943-ban történő távozásával teljessé válik. Ezt diktálja a természet rendje. Ám a vészkorszak másként rendelkezik. Az 1911-ben és 1943-ban megboldogultak gyermekei, unokái, dédunokái közl összesen 24-en Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen es más náci koncentrációs táborok mártirjaivá válnak. Az életktől megfosztott Csillag "utódok" neveit, helyhiány miatt lehetetlen a már meglévő oszlopra helyezni. A túlélő családtagok, egy négyzetméteres vizszintes gránitkőlapra véseti a Csillag utódok 24 mártirjának nevét.

A mártirok egyike-másika, " meg is szólal". Az 1. papcella 6/9 részén levő táblán szerepel Kemény József (1876), felesége Csillag Irma (1883) és két gyermeke, Pál (1911), Zoltán (1914). E családnak irmagja sem marad. Azonban a családfő, a városházi pénzgyi munkája mellett irodalmárkodik is. Főmve a Vázlatok a győri zsidóság történetéből cim könyv. A folyók városa zsidoságának történetéből az első 139 esztendőt, örökiti meg. Az 1930-ban kinyomtatott, 235 oldalas tudományos alkotás, a mai napig is, egyedlállo, győri izraelita tartalmú helytörténeti alkotói tevékenység.

Az 1.parcella, 1/1-es sir feletti fekete gránit emlékköven két "eredeti" és egy "pót" azaz mártirnév olvasható. Kohn Albertné Keller Irén (sz: 1874-ben). Kohnnét 1930-ban a Győri Neológ Izraelita Jótékonysági Nőegylet elnökévé választják. Zsidó és nem zsidó gyermekek fáradhatatlan segélyszervezője. A gettóban, majd a gyujtőtáborban az anyagi támogatási lehetőség megsznik. De ő ekkor sem tétlenkedik. Vigasztaló szóval enyhiti a rettenetet, ha azt egyáltalán lehet mérsékelni. Igy marad a parányi túlélői körben, a mai napig is "mindenki Irénkéje."

A kövek, a kövek a győri zsidó temető kövei közl bizonyosan a legmegragadóbb a B1. parcella 11 sorának, 33-as részén lévő fehér márványalkotás. A családi végső pihenőhelyén, csak Kopfstein Móric (1856-1939) neve lelhető. A család többi tagja, az édesanya és a négy gyermek, akik 1940-ben -mvészi munkával formáltatják a menórát, a Soá áldozataivá válnak. A menorát az idő vasfoga 1995-ig kikezdi. A zsidó makabeuszi (i.e. 167) szabadságharcra is emlekeztető alkotást. S eme emlekkő történetének érdemes jelenkori része, hogy az enyészettől 1996. oktoberében dr Idei Miklós és Ferenczy Lajos városi képviselők anyagi gyjtése menti meg.

A menórás emlékkő azok közé tartozik, amelyről hiányoznak a Kopfstein mártirok nevei. Talán egyszer e hiány is pótlódik.

S még két olyan holocaust mártir, akiknek neveit e sorok elkövetője nagyon-nagyon hiányolja. Singer Erzsébetről és gyermekéről Feldmár Péterkéről van szó. Erzsébet Péterkéje 1944. június 3-án, a győri gettó, Kigyó utca 11-es számú házában láthatta meg a napvilágot. Ha a győri vészkorszak "legártatlanabbja" élve eljutott Auschwitzig, akkor Péterke 12 napot élhetett. E mondattal lebénul az irást végző kezet irányitó agy. S csordul-csordul a könny.

Aki a győri zsidó sirkertnek csak egy részét is bejárja, akkor megleli a mártirok köbe vésett neveit is és az Ő emlékket is őrző kavicsokat. Nemelyek CSORBÁK, mint azoknak élete, akikre emlákeztetnek Igy lett az 1791-ben léteslő kicsi sirkertből, az Ó temetőből, a magasan kiemelkedő   SOA piramissal monumentális holocaust emlékhely.

Lónyai Sándor          

A háttérben lévő rajz boldogult Komlós Gyuri  (Jacov Keren) keze munkája.

Pictures from the meeting can be found here