gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

C

 

A HOLOCAUST GYORI MÁRTÍRJAI

 

C s a l á d i és u t ó n é v   Anyja leánykori neve    Feleség, ill. leány. sz.n.  S z ü l e t é s i h e l y és i d o

Cerstli Vilmosné Krausz Háni Reich Gizella Gyorsziget, 1891. szeptember 27.

Csillag Alajos Kohn Ida Nagyvárad,(Rom) 1911. október 11.

Csillag Anna Weisz Ágnes Arad,(Rom) 1920. j a n u ár 5.

Csillag Artúr Kohn Ida Szil,(Gym) 1873. m á j u s 18.

Csillag Artúrné Kohn Ida Turkeve,(Szom) 1881. f e b r u á r 9.

Csillag Ági Krausz Nóra Kasza,(Szl) 1914. m á r c i u s 7.

Csillag Endre Lang Éva Gyor, 1912. o k t ó b e r 17.

Csillag Imre Lang Éva Gyor, 1919. o k t ó b e r 8.

Csillag F. Mátyás Korein Jozefin Gyor, 1932. á p r i l i s 4.

Csillag Géza Tét,(Gym) 1850. december 17.

Csillag György dr. Steiner Erzsébet Gyor, 1900. f e b r u á r 11.

Csillag Györgyné Gross Janka ? ? ? ?.

Csillag István Steiner Lujza Ászár,(Km) 1889. december 17.

Csillag Jeno Steiner Erzsébet Gyor, 1883. f e b r u á r 11.

Csillag Jenoné özv. Klein Zsuzsanna Pápa,(Vem) 1880. m á r c i u s 5.

Csillag József Steiner Lujza Gyor, 1896. n o v e m b e r 1.

Csillag Józsefné dr. Popper Helén Korein Jozefin Gyor, 1901. á p r i l i s 1.

Csillag Károlyné Spitzer Róza Steiner Irén, ?

Csillag Károly ?

Csillag Lászlóné Hönigslein Hedvig Prága, 1888. f e b r u á r 2.

Csillag Miksáné Steiner Erzsébet Mór,(Fm) 1862. n o v e m b e r 16.

Czeider Samu Weisz Olga Mandl Irén Poprád,(Szl) 1883. j ú n i u s 15.

Czeider Samuné Mandl Irén Kocs,(Km) 1894. j ú l i u s 7.