gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

D

 

 

A HOLOCAUST GYORI MÁRTÍRJAI

 

C s a l á d i és u t ó n é v   Anyja leánykori n e v e Feleség, ill. leányk. sz.n.  S z ü l t é s i h e l y és i d o

Deutsch Alfréd Krausz Hanni Armuth Stefánia Sövényháza,(Gym) 1884. márc. 6.

Deutsch Andor Kapuvár,(Gym) 1893. március 11.

Deutsch Andor Rosenberg Fanny ? 1893. ? ?.

Deutsch Andorné Schnabel Aranka Kony,(Gym) 1884. á p r i l i s 7.

Deutsch Andorné Strasser Anna Gyömöre,(Gym) 1884. aug. 10.

Deutsch Andor Armuth Stefánia Galánta,(Szl) 1914. március 13.

Deutsch András Geiger Sarolta Gyor, 1938. f e b r u á r 25.

Deutsch Ágnes Strausz Anna Somorja,(Szl) 1926. j a n u á r 15.

Deutsch Béláné Schick Sarolta Stompf Berta NewYork,(USA) 1911. dec. 10.

Deutsch Béláné dr. Sommer Berta Fischer Ilona Gyor, 1891. f e b r u á r 15.

Deutsch Béláné özv. Ungár Róza Miskolc, 1891. a u g u s z t u s 6.

Deutsch Dezsoné Schwarcz Vera Gyor, 1893. m á j u s 23.

Deutsch Ferencné Lang Margit Sümeg,(Vem) 1896. március 12.

Deutsch Gertrud Schwarcz Vera Pöstyén,(Szl) 1929. augusztus 27.

Deutsch Géza Hoffmann Adél Krausz Zsuzsanna Dévó,(Rom) 1895. f e b r u á r 12.

Deutsch György Hermann Sarolta Gyor, 1942. m á r c i u s 27.

Deutsch Gyula Krausz Hanni Sövényháza,(Gym) 1886. júni. 26.

Deutsch Gyuláné Rosenfeld Katalin Pápa,(Vem) 1892. augusztus 17.

Deutsch Elemér Deutsch Sarolta Hermann Sarolta Gyor, 1899. m á r c i u s 9.

Deutsch Elemérné Feldmár Anna Hermann Sarolta Gyor, 1907. m á r c i u s 6.

Deutsch Emilné özv. Deutsch Sarolta Balatonfokajár,(Vem) 1861. júli. 8.

Deutsch Erzsébet Zeis Mária Nyitra,(Szl) 1891. m á j u s 11.

Deutsch Ernesztina Karl Olga Tiszafenyo,(?) 1893. április 23.

Deutsch Éva Weisz Aranka Oszlop,(?) 1892. j ú l i u s 3

Deutsch Ilona Éva Strompf Berta Gyor, 1932. o k t ó b e r 7.

Deutsch Jakabné Schwarcz Antónia Sackenbach,(No) 1869. szept. 2.

Deutsch Jakabné Grotta Mária Dunaszeg,(Gym) 1891. március 17.

Deutsch Jeno Wittmann Ágnes Ásványráró,(Gym) 1884. február 21.

Deutsch Jenoné Wist Erzsébet Mór,(Fem) 1892. ? ?.

Deutsch Józsefné Singer Teréz Singer Róza Gyor, 1909. j a n u á r 23.

Deutsch Józsefné Schubert Franciska Pozsony, 1885. j ú l i u s 27.

Deutsch Józsefné Virág Ilona ? ? ? ?.

Deutsch Lázár Engel Róza Koch Erzsébet Gyor, 1875. m á j u s 15.

Deutsch Lázárné Frischmann Sarolta Koch Erzsébet Öttevény,(Gym) 1889. december 9.

Deutsch Margit Hausler Karolin Gyor, 1895. a u g u s z t u s 1.

Deutsch Mariska Raab Róza ? 1887. ? ?.

Deutsch Miksa Singer Cecilia Leszlauer Mária Varsány,(Vem) 1875. augusztus 2.

Deutsch Mórné Gross Irén Gyor, 1889. a u g u s z t u s 30.

Deutsch Mórné Stern Teréz Tét,(Gym) 1875. j ú l i u s 7.

Deutsch Mórné Falk Éva Gödöllo,(Pm) 1893. m á j u s 30.

Deutsch Róza Rózsa Éva Vogl Gizella Bécs, 1901. s z e p t e m b e r 27.

Deutsch Sándor Gold Éva Szilasbolhás,(?)1887. december 5.

Deutsch Sándorné Singer Janka Geiger Sári Gyor, 1904. n o v e m b e r 11.

Deutsch Sándorné Weiser Rózsi Telek,(Vam) 1915. á p r i l i s 27.

Deutsch Tamás Weisz Sarolta Bollony,(?) 1895. m á r c i u s 17.

Deutsch Tihamér Lowy Adél Gross Jolán Elopatony,(?) 1891. j ú n i u s 11.

Deutsch Tihamérné Raab Gizella Gross Jolán Galánta,(Szl) 1895. m á r c i u s 17.

Deutsch Veronika Singer Gizella Gálpuszta,(Szl) 1936. március 10.

Deutsch Viktor Fischer Johanna Garab Margit Nagydém,(Vem) 1887. nov. 29.

Deutsch Viktorné Katz Fanni Garab Margit Prága, 1898. m á j u s 30.

Deutsch Zsófia Singer Gizella Tátrako,(Szl) 1937. augusztus 21.

Deutschlander Rezso Arany Éva Spitzer Ilona Tata,(Km) 1886. m á j u s 28.

Deutschlander Rezsoné Dér Anna Spitzer Ilona Nagybajcs,(Gym) 1896. január 5.

Deutschlander Tibor Spitzer Ilona Gyor, 1926. j ú l i u s 26,

Dezso Pál Neubauer Laura Egervölgy,(Vam) 1897. május 25.

Dezso Pálné Neubauer Laura Gyor, 1902. m á r c i u s 6.

Dezso Sándor Hirsch Zsuzsanna Szap,(?) 1889. d e c e m b e r 17.

Diamant Emánuelné Beer Teréz Gyor, 1879. n o v e m b e r 7.

Diamant Erno Laudauer Lina Gyor, 1912. n o v e m b e r 5.

Diamant Iván Kardos Ilona Nagyvárad,(Rom)1928. július 9.

Diamant Kálmán Feigelstock Júlia Gyor, 1895. n o v e m b e r 16.

Diamant Leó Kovári Róza Beregszeg,(Szl) 1889. október 19.

Diamant Leóné Kovári Róza Gyor, 1899. m á j u s 21.

Diamant Lipot Lowenthal Fanni ? 1895. ? ?.

Diamant Róbert Laudauer Lina Bécs, 1907. j ú n i u s 22.

Diamant Stefi Feigestock Júlia Gyor, 1891. s z e p t e m b e r 1.

Diamant Tibor Kovári Róza Gyor, 1930. a u g u s z t u s 30.

Diamant Tivadar Ilaor Száli Deutsch Hermina Galgóc,(?) 1887. j a n u á r 21.

Diamant Tivadarné Deutsch Hermina Tét,(Gym) 1887. augusztus 12.

Diamant Zsófi Lowenthal Fanni ? 1893. ? ?.

Donáth Miksa Krausz Ilona Bükkös,(?) 1923. szeptember 1.

Donáth Nándor Knopfhaucker Regina Bosácz Terézia Tét,(Gym) 1886. november 18.

Donáth Nándorné Berger Szidónia Bosácz Terézia Nyitra,(Szl) 1899. október 7.

Donáth Sámuel Teltuk Róza Fridmann Lea Gyömöre,(Gym) 1881.október 28.

Donáth Sámuelné Weisz Ilona Fridmann Lea Tét,(Gym) 1883. j ú l i u s 19.

Dornbach György Meister Szerén Békés,(Bém) 1919. j a n u á r 11.

Drach Béla Steiner Rozália Kellner Józsa Budapest, 1902. f e b r u á r 18.

Drach Béláné Brück Janka Kellner Józsa Gyorsziget, 1902. j ú l i u s 20.

Drach Dezsoné Keller Regina Nobel Irén Alsógalla,(Km) 1905. április 5.

Drach Dezsoné Buch Janka Kellner Józsa Gyor, 1902. j ú l i u s 20.

Drach Éva Nobel Irén Gyor, 1926. j ú n i u s 10.

Drach Ferenc Weisz Éva Ráró,(Gym) 1894. m á j u s 23.

Drach Gyorgy Kohn Zsófia Gyor, 1911. á p r i l i s 10.

Drach Imre Kohn Zsófia Gyor, 1906. f e b r u á r 18.

Drach Judit Princz Katalin Gyor, 1943. n o v e m b e r 21.

Drach Judit Grüngold Sarolta Gyor, 1944. f e b r u á r 1.

Drach Kálmánné Rosenberg Antónia Nick,(Vam) 1905. szeptember 27.

Drach Kálmánné Fried Margit Princz Katalin Miskolc, 1915. m á j u s 8.

Drach Lajosné Spitz Róza Steiner Száli Gyömöre,(Gym) 1872. nov. 4.

Drach László Kohn Zsófia Grüngold Sarolta Gyor, 1902. o k t ó b e r 12.

Drach Lászlóné Fellner Berta Grüngold Sarolta Kapuvár,(Gym) 1901. aug. 24.

Drach Sándor Raab Mária Rosenfeld Jolán Bana,(Km) 1903. augusztus 30.

Drach Sándorné Lowinger Netti Rosenfeld Jolán Ravazd,(Gym) 1906. április 21.

Drach Tamás Kellner Józsa Gyor, 1938. m á j u s 28.

Drach Vera Rosenberg Antónia Gyor, 1930. j ú n i u s 16.

Drach Zsuzsanna Rosenfeld Jolán Gyor, 1938. j ú l i u s 4.

Dringler Adolf Singer Rozália Csesznek,(Vem) 1873. október 3.

Dringler Adolfné Ehrenfeld Lina Singer Rozália Pázmánd,(Gym) 1872. március 22.

Dringler Jeno Singer Rozália Gyor, 1903. f e b r u á r 22.

Dringler Klára Klein Margit Jófa,(Szl) 1936. o k t ó b e r 8.

Dringler Mária Klein Margit Vágvas,(Szl) 1938. j ú n i u s 9.

Dringler Márton Singer Rozália Klein Margit Gyor, 1904. j ú l i u s 29.

Dringler Mártonné Frankl Éva Klein Margit Komárom,(Km) 1911. május 29.

Dukesz Miksa dr. Politzer Regina Leandler Hermina Konyha,(Rom) 1894. november 11.

Dukesz Miksáné dr. Weisz Róza Leandler Hermina Barcs, (Bám) 1898. ápr. 6.

Duklauer Gyula Raszboszk Fanni Deményfalva,(Szl) 1872. aug. 10.