gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

H

 

A HOLOCAUST GYORI MÁRTÍRJAI

(Ujonnan beérkezett nevek és adatok ideiglenesen barna szinnel jelöltek.)

Családi és utónév Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. Születési hely és ido

Haan József dr. Rudonz Fáni Deutsch Gizella Moson,(Gym) 1874. augusztus 23.

Hacker Anna Gold Edit ? 1892. ?.

Hacker Emil dr. Hacker Amália ? 1915. ?.

Hacker Emilné dr. Wittmann Erzsébet ? 1918. ?.

Hacker Ferenc Vogl Gabriella Lowinger Lenke Ógyalla,(Km) 1881. szept. 12.

Hacker Gyula Unger Karolin Sopron,(Gym) 1887. m á j u s 17.

Hacker Henrik Luszmann Lotty Neuwirth Fanni Lackenbach,(Au) 1880. dec. 29.

Hacker Henrikné Fried Rozália Neuwirth Fanni Kocs,(Km) 1885. f e b r u á r 26.

Hacker Imre Unger Karolin Gyor, 1887. n o v e m b e r 5.

Hacker Jolán Unger Karolin Gyor, 1883. m á r c i u s 3.

Hacker Margit Unger Karolin Gyor, 1864. m á j u s 22.

Hacker Miksa Neuwirth Fanni Gyor, 1915. d e c e m b e r 1.

Hacker Sándor Neuwirth Fanni Gyor, 1922. f e b r u á r 1.

Hajós (Heksch) Béla Hirschler Száli Stein Vilma ? 1885. a u g u s z t u s 12.

Hajós (Heksch) Béláné Fleischmann Henriett Stein Vilma ? 1884. a u g u s z t u s 2.

Hajós (Heksch) József Waldhauser Anna ? 1915. ? ?.

Hajós (Heksch) Józsefné Waldhauser Anna ? ? ? ?.

Halász József Wolf Erzsébet Gyor, 1891. m á r c i u s 13.

Halász László Wolf Erzsébet Budapest, 1906. j ú n i u s 12.

Halbrouer Antal Kohn Lina Apostag,(Bám) 1860. október 6.

Halbrouer Antalné Kohn Lina Kunszentmiklós,(Bám)1864.aug 2.

Halbrouer Dezso Kohn Lina Gyor, 1900. j ú l i u s 8.

Halmos Zsigmond Roth Margit Nagykanizsa,(Zm) 1884. okt. 3.

Halmos Zsigmondné Roth Margit Moson,(Gym) 1887. november 27.

Hámori Ferencné Lengyel Aranka Lengyel Éva Györ,1906.április 1.

Hámori Judit Hámori Éva Györ, 1928,május 5

Hamvas Frigyes Ludasi Olga Arad, 1881. o k t ó b e r 15.

Harstein Albert Schwarcz Teréz Gyor, 1933. á p r i l i s 30.

Harstein Antal Schwarcz Teréz Gyor, 1925. o k t ó b e r 25.

Harstein Ábrahám Rosé Kornélia Schwarcz Teréz Ránkfürdo,(?) 1900. j ú l i u s 18.

Harstein Ábrahámné Gestetner Ilona Schwarcz Teréz Gyorsziget, 1904. j ú l i u s 17.

Harstein Edit Schwarcz Teréz Gyor, 1938. f e b r u á r 6.

Harstein Emil Schwarcz Teréz Gyor, 1932. f e b r u á r 27.

Harstein Gabriella Schwarcz Teréz Gyor, 1936. f e b r u á r 20.

Harstein Imre Schwarcz Teréz Gyor, 1927. n o v e m b e r 13.

Harstein Lajos Schwarcz Teréz Gyor, 1930. j ú l i u s 16.

Harstein Mihály Schwarcz Teréz Gyor, 1929. m á j u s 20.

Haslinger Imre Kohn Berta Gyor, 1920. m á r c i u s 3.

Haslinger Sándorné Kohn Berta ? 1915. ? ?.

Hauser Ida Fuchs Mária Gyor, 1907. m á j u s 5.

Hauser Jeno Fuchs Mária Gyor, 1909. j ú n i u s 10.

Hauser Magda Fuchs Mária Gyor, 1912. n o v e m b e r 5.

Hauser Pál Vass Gabriella Gyor, 1895. o k t ó b e r 2.

Hauser Salamonné Fuchs Mária Nagymagyar,(Szl) 1875. dec. 5.

Havas Frigyes Lauder Olga Arad,(Rom) 1881. o k t ó b e r 15.

Havas Ferencné Széphegyi Aranka Balasagyarmat,(Nm) 1906. nov. 20.

Havas Géza Fischer Pepi Spitzer Irén Sarkad,(Bm) 1892. o k t ó b e r 13.

Havas Gézáné Spitzer Irén Sarkad,(Bm) 1897. augusztus 3.

Hecht Ferenc Kálnai Gabriella Gyürüs,(?) 1925. november 9.

Heimler Andorné Neumann Berta Csesznek,(Vem) 1894. január 3.

Heksch Adolfné Gyor, 1892. s z e p t e m b e r 17.

Heksch Ella Hirschler Róza Gyor, 1895. o k t ó b e r 17.

Heksch Janka Hirschler Róza Gyor, 1891. j ú l i u s 22.

Heksch Jeno Hirschler Róza Gyor, 1889. o k t ó b e r 11.

Heksch László Hirschler Róza Tolnai Hermina Gyorsziget, 1903. j a n u á r 15.

Heksch Lenke Hirschler Róza Gyor, 1898. d e c e m b e r 1.

Heksch Samuné özv. Hirschler Róza Böny,(Gym) 1867. szeptember 1.

Heller György Burg Regina Adler Irén Budapest, 1911. november 5.

Heller Zsigmond ? 1879. ? ?.

Heltai Jeno Reichenfeld Mária Szentmárton(Gym) 1886. dec. 19.

Heltai Lászlóné Rammer Eleonóra György Gertrud Budapest, 1906. á p r i l i s 10.

Heltai Lászlóné Grünwald Margit György Gertrud Gyor, 1907. a u g u s z t u s 22.

Herceg Alfréd Perl Teréz Poprád,(Szl) 1884. december 19.

Hercz Árpád Greiner Etel ? 1887. ? ?.

Hercz Sándorné Singer Janka Kelemen Margit Gyor, 1905. d e c e m b e r 14.

Herczog Márton Mauthner Júlia Grünwald Katalin Szentiván,(Bam) 1878. február 15.

Herczog Mártonné Grünwald Katalin Farád,(Gym)1877. szeptember 20.

Hermann Béla Nagy Hermina Gyor, 1909. j ú l i u s 27.

Hermann Dávidné József Regina Gyor, 1891. n ovember 16.

Hermann Dávidné Krausz Jolán Porcsalma,(Szam) 1899. márc. 12.

Hermann István Winkler Aranka Vác,(Pm) 1890. a u g u s z t u s 18.

Hermann Izidorné Nagy Hermina Gyor, 1890. m á r c i u s 29.

Hermann Jeno Grotta Riza Weisz Júlia Gyor, 1884. j a n u á r 27.

Hermann Jenoné Weisz Júlia Esztergom,(Km) 1892. dec. 31.

Hermann László Ehrenleich Malvin Gyor, 1908. j ú l i u s 27.

Hermann Margit Ehrenleich Malvin Gyor, 1910. s z e p t e m b e r 7.

Hermann Margit József Regina Gyor, 1926. s z e p t e m b e r 19.

Hermann Miklós József Regina Gyor, 1929. á p r i l i s 18.

Hermann Rózsa József Regina Gyor, 1925. á p r i l i s 8.

Hermann Salamon József Regina Gyor, 1927. d e c e m b e r 17.

Hermann Sándor Grotta Róza Kolisch Flóra Gyor, 1877. o k t ó b e r 9.

Hermann Sándorné Wünschbach Róza Kolisch Flóra Gyor, 1880. o k t ó b e r 13.

Hermann Viktor Krausz Erna Fischer Kató Mór,(Fem) 1891. m á j u s 12.

Hermann Viktorné König Anna Fischer Kató Gyorsziget, 1882. f e b r u á r 7.

Hermann Zoltán Rosenberg Ida Gyorsziget, 1880. á p r i l i s 23.

Herta Lipót Vogl Aliz Kohn Katalin Malomhida,(?)1900. j a n u á r 11.

Herta Lipótné Gross Olga Kohn Katalin Malomhida,(?) 1903. június 27.

Herz Géza Weisz Blanka Miskolc, 1877. j ú l i u s 8.

Herz Gézáné Weisz Blanka Székesfehérvár, 1893. ?.

Herzberger Ignácné Braun Berta Politzer Gizella Pusztakovácsi,(Sm) 1882. nov. 8.

Herzfeld Jakab Klein Karolin Kocs,(Km) 1882. szeptember 16.

Herzfeld Zsigmondné özv. Neumann Netti ? 1866. ? ?.

Hirsch Andor Stadler Janka Gyor, 1932. f e b r u á r 11.

Hirsch Béla Lowi Regina Nagy Lujza Gyöngyös,(Hm) 1894. f ebruár 26.

Hirsch Béláné Steppinger Irma Nagy Lujza Gyor, 1891. s z e p t e m b e r 23.

Hirsch Gyula Frischek Róza Kisjeno,(?) 1869. augusztus 13.

Hirsch Henrikné özv. Kohn Róza Pápa,(Vem) 1882. ? ?.

Hirschler Izidor Bergl Lina Horváth Mária Mindszent,(Csm) 1867. június 15.

Hirschler Miksa Kohn Johanna Bécs, 1880. o k t ó b e r 29.

Hirschler Miksáné Kohn Johanna Bécs, 1891. a u g u s z t u s 22.

Hirsch Henrikné Kohn Cili Nyitra,(Szl) 1879. m á j u s 8.

Hirsch József Kohn Cili Nyitrazsámbék,(Szl) 1905. márc. 9.

Hirsch József Nagy Lujza Gyor, 1920. d e c e m b e r 28.

Hirsch Károly Lowi Irma Stadler Janka Vámosgyörk,(Hm) 1898. május 6.

Hirsch Károlyné Fleischmann Netti Stadler Janka Vaja,(Szam) 1897. á p r i l i s 24.

Hirsch Olga Frisch Róza Gyor, 1906. m á r c i u s 21.

Hoch Gyuláné Braun Betti Krausz Júlia Gyor, 1879. j ú n i u s 15.

Hochberger Vilmos Weiner Katalin Gyor, 1913. f e b r u á r 6.

Hoffmann Adolf Epler Helén Lowin Júlia Miske,(Vam) 1867. f e b r u á r 2.

Hoffmann Adolf Fleischmann Netti Fleischmann Margit ? 1888. á p r i l i s 7.

Hoffmann Dezso Waldler Johanna Gyorsziget, 1900. á p r i l i s 11.

Hoffmann Erzsébet Weltner Janka Gyor,1906. j a n u á r 20.

Hoffmann Feri  1915  Hoffmann  kesobb Fleischmann Lenke  szul. Steiner L. megh. munkaszolgalatban
                                     (Az ertesitest kuldotte Prof. Bettelheim Frederick)

Hoffmann Ilona Blau Ella Gyor, 1917. s z e p t e m b e r 9.

Hoffmann Jeno Waldler Johanna Gyor, 1902. m á r c i u s 1.

Hoffmann Jeno Raab Anna Gyor, 1887. á p r i l i s 23.

Hoffmann Jenoné Lantos Józsa ? 1889. ? ?.

Hoffmann Katalin Raab Erzsébet Zsárdó,(Ho) 1942. m á r c i u s 10.

Hoffmann Miklós Piran Margit Gyor, 1895. á p r i l i s 9.

Hoffmann Mór Lipsitz Lina Waldler Johanna Egerlövo,(Bom) 1884. július 23.

Hoffmann Mórné Engel Mária Waldler Johanna Tapolcafo,(Vem) 1882. április 19.

Hoffmann Sándor Waldler Johanna Gyor, 1908. n o v e m b e r 4.

Holczer Albert Schwarcz Ilona Gyor, 1930. j ú n i u s 28.

Holczer Andor Grosz Jolán Gyor, 1924. j ú l i u s 30.

Holczer Andor Szende Magda Akácos,(Szl) 1942. o k t ó b e r 7.

Holczer Edit Schwarcz Ilona Gyor, 1938. m á r c i u s 17.

Holczer Emil Schwarcz Ilona Gyor, 1934. o k t ó b e r 14.

Holczer Kálmán Schwarcz Ilona Gyor, 1931. o k t ó b e r 4.

Holczer Ferenc Rosenberg Netty ? 1886. ? ?.

Holczer Ferencné Holczer Johanna ? 1873. ? ?.

Holczer György Fischer Katalin Gyor, 1910. á pr i l i s 21.

Holczer Györgyné Gold Irén Weisz Ágnes Gyor, 1898. j a n u á r 12.

Holczer Jakab Sonnenchein Netti Schwarcz Ilona Pöszte,(?) 1909. szeptember 8.

Holczer Jakabné Gestetner Helén Schwarcz Ilona Gyor, 1905. s z e p t e m b e r 28.

Holczer László Grosz Jolán Gyor, 1927. a u g u s z t u s 18.

Holczer Margit Rosenberg Jenny Gyor, 1899. o k t ó b e r 14.

Holczer Nándor Menstadol Regina Fischer Katalin Abda,(Gym) 1884. f e b r u á r 14.

Holczer Nándorné Fischer Léni Fischer Katalin Mecsér,(Gym) 1883. augusztus 24.

Holczer Olga Rosenberg Jenny Gyor, 1902. m á r c i u s 25.

Holler Manó Borka Anna Budapest, 1890. m á j u s 17.

Horváth András Magyar Mária Dunako,(?) 1940. j a n u ár 22.

Horváth Endréné Singer Gizella Magyar Mária Pöstyén,(Szl) 1894. m á j u s 22.

Horváth Gyula dr. Weisz Hedvig Deutsh Mária ? 1887. ? ?.

Horváth Gyuláné dr Deutsh Mária ? 1889. ? ?.

Horváth István Rosenberg Szeréna Gyor, 1903. a u g u s z t u s 21.

Horváth Lajosné Salzer Fáni Rosenberg Szeréna Gyor, 1882. j ú n i u s 7.

Horváth Magda Rosenberg Szeréna Gyor, 1906. o k t ó b e r 11.

Horváth Péter Magyar Mária Dunako,(?) 1944. j a n u á r 25.

Horváth Piroska Rosenberg Szeréna Gyor, 1905. m á r c i u s 11.