gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

J

 

A HOLOCAUST GYORI MÁRTÍRJAI

 

Családi és utónév Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. Születési hely és ido

Jakabovits Ármin Winkler Mária Izbugy,(Bom) 1881. j a n u á r 1.

Jakabovits Árminné Krausz Rózsa Winkler Mária Szobránc,(Rom) 1886. március 16.

Jakabovits Béla Róth Zsenka Nyirmada,(Szam) 1913. február 1.

Jakabovits Márkusz Kohn Száli Mándok,(Szam) 1882. március 1.

Jakabovits Miklós Róth Zsenka Újkenéz,(Szam) 1909. nov. 5.

Jancsó Ödönné Stern Gizella Kántor Irén ? ? ?.

Janovitz Éva Wosner Veronika Gyor, 1930. s z e p t e m b e r 21.

Janovitz Jeno Wosner Veronika Szártelek,(?) 1887. február 12.

Janovitz Jenoné Wosner Veronika Kalocsa,(Bám) 1902. december 9.

Jellinek Berta Katz Ida Ásvány,(Gym) 1895. január 12.

Jellinek Dezso Stern Anna Gyor, 1918. j ú l i u s 7.

Jellinek Ilona Stren Anna Gyor, 1912. o k t ó b e r 20.

Jellinek Samu Wassermann Johanna Stern Anna Bélád,(Vam) 1882. szeptember 26.

Jellinek Samuné Hercz Júlia Stern Anna Szenc,(Szl)1888. november 22.

Jellinek Sándor Berger Júlia Zsely,(?) 1876. a u g u s z t us 13.

Jellinek Sándorné Berger Júlia Böny,(Gym) 1884. október 8.

Jucker Éva Steiner Gizella Gyor, 1933. m á j u s 11.

Jucker Ignác Winkler Sarolta Mäbish,(Cso) 1879. j ú l i u s 1.

Jucker Judith Steiner Gizella Gyor, 1937. o k t ó b e r 25.

Jucker Zoltánné Berl Betti Steiner Gizella Kispéc,(Gym) 1909. m á r c i u s 8.

Just Erno Kopper Róza Gyor, 1882. j ú n i u s 21.

Just Frigyes Kopper Róza Gyor, 1891. m á j u s 4.

Just Lajos Weisz Edit Gyor, 1883. n o v e m b e r 15.

Juszt Rezso Schwarcz Ernesztina Gyor, 1885. s z e p t e m b e r 12.

Juszticz József Robicsek Róza Gyor, 1909. o k t ó b e r 14.

Juszticz László Robicsek Róza Gyor, 1912. n o v e m b e r 3.

Juszticz Miksa Goldstein Róza Kramer Júlia Gyorsziget, 1873. á p r i l i s 16.

Juszticz Miksáné Neuhauser Mária Kramer Júlia Gyorsziget, 1873. november 9.

Juszticz Sándor Goldstein Róza Robicsek Róza Gyorsziget, 1875. j ú n i u s 13.

Justicz Sándorné Strasser Betti Robicsek Róza Gyorsziget, 1875. m á j u s 12.

Juszticz Teréz Robicsek Róza Gyor, 1905. á p r i l i s 5.

Juszticz Zoltán Robicsek Róza Gyor, 1903. a u g u s z t u s 16.

Jusztier Miksa Krausz Júlia Gyor, 1878. j ú l i u s 17.