gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Kedves Testvér, Barát !                                2001. szept.

Az esztendö lezárta elött kellemes meglepetés, ami ha késve is de szivmelegitöen hatott,  az Irgun némileg közeledett hozzánk. Volt vezetöségénél   mai napig felhalmozott hatalmas mennyiségü dokumentációs anyagból sikerült végre - hacsak egy nagyon kis részt is - megszerezni. 17 különbözö irat, kép máris feldolgozás alatt van és a közeli napokban  lapunk oldalain megjelenésre várnak. A poros polcokról es feledt fiokokból  szemünk elé kerülve mindnyájunknak hasznos szolgálatára lehetnek.

Dr. Frishman Benjamin (Bence),  és Deutsch Shmuel (Miki) hozták el a már rég várt anyag kis részét, 40 lapot, miböl 17-et közzétevésre alkalmasnak találva  közölni kezdünk és rövidesen  lapunk oldalain   át is tekinthettek  Hitünk és bizalmunk, hogy az Irgun ez áldott lépése csak a kezdete egy rég várt utnak, ami a még elzárt dokumentációs anyag teljes feltárásához vezet, mindnyájunk javát szolgálva.

Kezünkben van györi származottak névsora, kb.800 nevet tartalmaz, készült  több mint tiz esztendövel ezelött, Pista és Bencének köszönhetöen, a világtalálkozó alkalmával.  E névsor, a rajta lévö adatokkal ma már korántsem pontos, tökéletes. A biológia törvénye felettünk se szált el minden nyom nélkül és  ez idö folyamán sajnos  meg-megtépdelt sorainkban és szükség van egy ujjitott lista felállitására. Kérjük e téren is véleményeteket.

Munkánkban nagy szükségünk van aktiv résztvételetekre, ami föleg abból áll, hogy  véleményeteket lapunk müködése terén kifejtsétek és azt jóban-rosszban közöljétek velünk. Nagy szükségünk van mindnyájatok  támogatására, ami nélkül nehéz folytatni. Tulajdonotokban is van kép, irat, vagy bármi más Györre vonatkozó dokumentációs anyag, ami részünkre nagy segitségül szolgálhat, ha azt lapunk oldalain közzétehetünk, amihez természetesen szükséges, hogy azt hozzánk eljuttasátok.

Müködésünk, mint ismeretes önkéntes alapon történik, de körünk szélesedése és annak méltó kielégitése  mind több és több kiadást igényel, ami sajnos nem mindég áll rendelkezésünkre. Ezért fordulunk ez alkalommal is Hozzátok akiknek Honlapunk müködésében és annak további fejlesztése fontosságában nincs semmi kétség  és kérjük anyagi támogatásotokat is..

Legyen a közelgö uj esztendö egy uj idöszak kezdete, hol béke és nyugalom uralkodik és minden jó kivánságunk beteljesedik. Mindnyájatoknak egy nagyon boldog  uj esztendöt, jó egészséget és sok örömet kiván

shana-t.gif (1536 bytes)

                                                                                                                               Györ Jewish Website nevében

                                                                                                                                           Shamir Shlomo 


 

Kedves Barátok,                            Felhivásom  1.január 2001

Györ Jewish Website e napokban ünnepli negyedik évét alapitása óta és küldjük ez alkalommal üdvözletünket mindnyájatoknak, a világ minden részén.

Mikor lapunk elsö oldalait osszeállitottam, már akkor felismertem az Internetben rejlö  csodás lehetöségeket, de a jelenlegi eredményekre mégsem számithattam. Ma Lapunk szélesterjedelmü, közel száz tagu,a világ 20 országában ismert. A siker csak örvendeztet, de nem felejteti el egy percre sem ami még elöttünk áll.

Lapunk fennállása óta, minden vágyunk és tervünk volt, hogy közöttünk és az Irgun Jocéi Györ között együttmüködés jöjjön létre. Minden alkalommal hangsúlyoztam, hogy mi nem jövünk a meglévö  Irgun helyébe. Egyedüli vágyunk azt kiegésziteni e csodálatos szerszám, az Internet segitségével és a közös munka és tevékenység csak áldást hozhat mindnyájunk számára. Az Irgunhoz fordultunk néhányszor és többnyire mégcsak válaszra sem érdemeltettünk. Sok és drága idö  pazarolódot el anélkül hogy e fontos probléma valakit is foglalkoztatott volna.

Ma ismét fordulok barátainkhoz, mind az Irgunban, mind a Györ Jewish Website oldalán, kezdeményezni egy ujabb magyarázati nyomást az Irgun vezetöségén, hogy elgondolásukat és határozatukat mindnyájunk javára megváltoztassák.

Egy másik ok, amiért olyan fontos az együttmüködés az a pénzügyek jelenlegi problémájának sürgös elrendezése. A lap felállitása óta, habár a kiadások a kezdeti terjedelemhez arányitva alacsonyak voltak, azt mai napig önkéntesen, saját költségemre vezettem. Felesleges kiadásokat némileg megtakarithattam  az által, hogy igyekeztem amennyire ez lehetséges volt, privát lapom oldalait is igénybe venni.

Simplenet Serverem közben megszünt, jobban mondva a YAHOO társaság vette át és ök már értesitettek, hogy 2001 január 15-töl a fenntartás és ezzel a fizetési feltételek megváltoznak. Az idö folyamán mi is, föleg lapunk terjedelme megváltozott és mi sem vagyunk többé kis privát lap, mint sok milliónyi a világon és ehhez akarunk-e vagy sem,ha továbbra is létezni kivánunk, hozzá kell illeszkednünk.

Még mielött e problémát megemlithettem, fordultak hozzám néhány nagyon kedves barátaink felvetve a kérdést talán szükségem van, hogy kiadásaimhoz hozzájáruljanak. Ez engem nagyon meglepett és a mély megértés végtelen meghatott, de a pénzbeli támogatást mihez életemben nem voltam hozzászokva, megköszönve ezt, de nem fogadhattam el.

De mivel az Irgunnal esetleges együttmüködés nem tünik lehetöségesnek a közel jövöben és mivel a továbbmüködés elszántsága is mélyen él bennem, ez késztetett egy elgondolásomra, ami erre a célra ugy gondolom megfelelne.

Már rég gondoltam arra, hogy érdemes volna összeállitani egy  CD lemezt amire átmásolva mindazt ami  a Györ Site-on található,évente egyszer ingyen  elküldöm  minden györi származásunak, aki ezt kivánja és posta cimét hozzám eljuttatja. A tervezett CD  lenne válaszom  föleg azoknak akik nem rendelkeznek Internet kapcsolattal, vagy ez a kapcsolat bármi okból  túl lassu náluk, de a a lemez segitségre jönne azoknak is, akik a Site böngészését nyugodtan, a telefon vonal használata nélkül, off-line kivánják használni.

Az egyedüli, mit tervemben megváltoztatnák, hogy ez a service, mit eredetileg teljesen ingyen  készültem elküldeni posta költséggel együtt 50 dollárba, vagy mindenki lehetösége szerinti összegbe kerüljön.  Amennyiben bárki ezt sem tudná   kifizetni , én igérem és meg vagyok gyözödve, hogy ez nem fog lenni az akadály, hogy a CD ennek ellenére  is, hozzá is eljusson.

A pénzt lehet küldeni csekk, vagy bank átutalással a következö cimre:

Gyor Jewish Website - Bank Leumi Leisrael, Branch 800 , Account 409940-89  idegen valuta esetén, vagy

Gyor Jewish Website - Bank Leumi Lisrael, Branch 800,   Account  409940-69  Shekel  befizetés esetén.                    E tervem válasz lenne mindazoknak, akik kiadásaimban részt kivánnak venni és nekem pedig, hogy lelkiismeret furdalás nélkül  ezt elfogadjam.

A pénz problémán kivül létezik egy másik, ennél nem kevésbé megoldásra vágyó kérés. Nagy szükségünk van tagjaink aktivabb részvételére lapunk munkájában. Szükségünk van képek, documentácios anyagok megszerzésében. Nagy szükségünk van magyarról angolra forditókre. A györi temetö sirjainak fényképezése is megkezdödött, de sajnos nagyon lassan hallad. Önkéntes jelentkezök hiányában fordultunk már néhány privát helyi lakóhoz, talán az elöbb emlitett pénz forrásból erre is jutna és ez a projekt is Isten segitségével elörehaladhat.

Az út még hosszú és még sok tervvel elöttünk áll. Kivánom, hogy az új esztendöt friss erövel, megtöbbszörözött lelkesedéssel és mindnyájunk segitségével kezdjük és további  sikerre vezessük.

Mindnyájatoknak kivánunk egy boldog, nyugodt,

egészséges és békés 2001 évet.

                           Shamir Shlomo

                           Györ Jewish Website 


VAN REMÉNY !!!                    Shamir Shlomo válaszol:       01.feb.2001

Bence meglepö és örvendetes jelentését már e hó 25-én nekem telefonon jelentette.Válaszom természetesen csak öröm és megelégedettseg ami nem ismer határt.Végre, hosszú évek multán, nehéz küzködes után sikerül valamit megmozditani és az eddig  lehetetlennek tüntet megvalósitani.

Az együttmüködés minden álmom volt és kár, hogy drága évek pazarolódtak el a szükségtelen és makacs vitatkozás folytán. Kár ugyszintén, hogy e dramatikus döntés nem történt legalább egy hónappal ezelött megelözve engem felhivásom közlésében, ami részemröl nem könnyü határozat volt.

Abban a reményben, hogy az annyira kivánt együttmüködés valóban és várhatóan a közeljövöben létre is jön, én az ott közölt felhivásomat visszavonom, mindazoknak, akik segitségemre jöttek hálás köszönetet mondva, az ott közzétett bank számlámat lezárom és minden ambiciómat az új Irgun/Site együttmüködésére a közös siker érdekében mindnyájunk javára  állitom.

Mint ahogy Bence baratunk emliti, a gyori szervezet birtokaban nagy szamu irat, tobb szaz nevet tartalmazo cimtar es dokumentum gyult  ossze peldasan es pontosan rendezve ami tizenharom eves mukodese soran Pista odaado munkajanak koszonheto. Mindnyajunk remenye, hogy ez az ertekes dokumentacios anyag, ami valóban Pista szorgalmas és sokra becsült fáradozásának eredménye, az uj vezetoseg tulajdonaban es a szukseges hatarozatoknak megfeleloen Honlapunkon mindnyajunk reszere hozzaferheto lessz.

Pistának én ellensége nem voltam, helyét nem kivántam örökölni és ma is mondhatom, hogy amit négy évvel ezelött hirdettem az igaz, nem tévedtem. Ma, amikor mindez mindnyájunk elött bebizonyosodott, ma sem kivánom a gyöztes szerepét játszani és kivánok neki tiszta szivböl sok örömet, nyugodt életet és jó egészséget. Kár, hogy tévedését mind a mai napig nem hajlandó beismerni és minden ok nélkül elszigeteli ez által magát a mindnyájunk javát szolgáló együttmüködéstöl.

Remélve, hogy a változás az utolsó pillanatban még nála is bekövetkezhet és egy valódi    cooperálás az Irgun és a Site között - Pistával együtt -  azonnal és teljes gözzel  utnak  is indulhat.

A közös   Irgun/Site-nak pedig mint egy  ujdonszülöttnek kivánok sok eröt az új élet kezdetén és még több sikert a hosszú  és fárasztó ut folyamán.

Jó kivánságaim Mindnyájatoknak

Józsi (Shamir Shlomo)