gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

M

A HOLOCAUST GYORI MÁRTÍRJAI

Családi és utónév Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. Születési hely és ido

Magyar Ferenc Arnstein Beatta Singer Gizella Budapest, 1892. á p r i l i s 14.

Magyar Ferencné Singer Gizella Kisbarát,(Gym) 1896. július 13.

Maitinszky János Berger Ilona Gyor, 1919. d e c e m b e r 19.

Maitinszky Nándor Berger Ilona Pápa,(Vem) 1877. augusztus 10.

Maitinszky Nándorné Berger Ilona Székesfehérvár, 1887. november 7.

Mandel Albert Frankl Ella Nyirgyulaj,(Szam) 1899. aug. 11.

Mandel Albertné Frankl Ella Újhely,(Bom) 1905. szeptember 1.

Mandel Lajos Weisz Róza Gyor, 1870. j ú l i u s 13.

Mandel Mór Spiegel Léni Rosenfeld Kamilla Sárospatak,(Bom) 1873. márc. 2.

Mangold Zsigmondné Weiner Paula Dombovár,(Tm) 1873. dec. 9.

Marcsányi Dezso Steiner Cecilia Gyor, 1912. s z e p t e m b e r 18.

Marmorstein Béla Hercz Lia Gyor, 1896. a u g u s z t u s 1.

Marmorstein Lajos Herczogh Lujza Gyor, 1904. o k t ó b e r 18.

Marmorstein László Hercz Lia Gyor, 1900. o k t ó b e r 2.

Marmorstein Rudolf Herczogh Lujza Gyor, 1901. a u g u s z t u s 5.

Marton Béla Feingold Malvin Mindszent,(Csm) 1870. április 3.

Marton Béláné Feingold Malvin Zolyom,(Szl) 1870. november 11.

Marton József Klein Juliska ? 1897. ?.

Matzner Mária Gold Jolán Vác,(Pm) 1893. d e c e m b e r 29.

Matzner Róbert Gold Jolán Pilis,(Pm) 1890. szeptember 13.

Matzner Vilmos Klein Elza ? 1910. ? ?.

Matzner Vilmosné Klein Elza ? 1911. ? ?.

Mautner Aladárné Moskovitz Rézi Csicser,(Ukr) 1884. szeptember 6.

Mautner Vilmos Fehér Erzsébet Gyor, 1869. f e b r u á r 17.

Mayer Adolf dr. Gold Gizella Gyor, 1886. j ú n i u s 13.

Mayer Adolfné dr. Gold Gizella Gyor, 1873. o k t ó b e r 13.

Mayer Lajosné Winkler Blanka Gyor, 1870. j a n u á r 13.

Mayer Miklós Kóth Erzsébet Gyor, 1935. f e b r u á r 20.

Mayer Miksa Deutsh Janka Kóth Erzsébet Pártosfalu,(Zm) 1889. június 11.

Mayer Miksáné Hirsch Klára Kóth Erzsébet Gyorsziget, 1898. szeptember 6.

Mayer Vilmos Gold Gizella Gyor, 1901. o k t ó b e r 22.

Márkus Ignácné Schein Háni Fuchs Jozefin Vác,(Pm) 1880. j ú l i u s 6.

Mátrai Rózsi Roth Klára Gyor, 1915. s z e p t e m b e r 27.

Meister Aranka Leopold Betti Kutas,(Sm) 1901. j ú n i u s 30.

Meister László Leopold Hanni Leopold Betti Cserhát(Nm) 1869. augusztus 23.

Mester Lászlóné Kutzer Fanni Leopold Betti Felsogalla,(Km) 1868. október 24.

Meller Frigyes dr. Paskesz Johanna Vida Adrienna Gyor, 1894. j a n u á r 30.

Meller Frigyesné dr Vida Adrienne Csongrád,(Csm) 1907. január 10.

Meller Gizella Vass Gizella Magyaróvár,(Gym) 1905. jan. 25.

Meller Imréné Weisz Elza ? 1900. ?.

Meller József Vida Adrienne Gyor, 1931. j ú l i u s 13.

Meller Pál Klein Marienne Gyor, 1926. j ú l i u s 3.

Meller Teréz Vida Adrienne Gyor, 1938. á p r i l i s 30.

Menczel Géza Frischmann Irén Gyor, 1905. m á j u s 22.

Menczel Pál Schwartz Fáni Fischer Irén Bessenyo,(?) 1874. j ú l i u s 6.

Menczel Pálné Feigelstock Johanna Fischer Irén Nemesládon,(?) 1877. szept. 8.

Menczel Sándor Fischer Irén Mayer Magdolna Gyor, 1903. a u g u s z t u s 6.

Mendelsohn Ármin Berán Cecilia Meller Margit Felistal,(?) 1896. december 27.

Mendelsohn Árminné Weisz Anna Meller Margit Magyaróvár,(Gym) 1899. márc. 10.

Mendelsohn Erno Szalczer Rozália Gyor, 1944. f e b r u á r 2.

Mendelsohn Éva Szalczer Rozália Gyor, 1936. j ú l i u s 2.

Mendelsohn Ferenc Berán Cecilia Stern Ágnes Gyor, 1898. o k t ó b e r 30.

Mendelsohn Ferencné Krausz Róza Stern Ágnes Kisbér,(Km) 1906. m á r c i u s 2.

Mendelsohn Gyuláné Goldstein Sarolta Szalczer Rózália Kurtakeszi(?) 1909. január 11.

Mendelsohn Judith Stern Ágnes Gyor, 1933. d e c e m b e r 14.

Mendesohn Lea Vogl Anna Gyorsziget, 1890. m á r c i u s 11.

Mendelsohn Margit Vogl Anna Gyorsziget, 1890. j a n u á r 18.

Mendelsohn Márta Szalczer Rozália Gyor, 1942. m á j u s 13.

Merkler Anna Weisz Aliz Gyor, 1920. d e c e m b e r 24.

Mezei László Schlesinger Zsófia Gyor, 1918. o k t ó b e r 25.

Méro Gézáné Wertheim Gizella László Irén Szentágota,(?) 1900. március 25.

Méro István Fleihmann Adél Hermann Erzsébet Gyor, 1868. m á r c i u s 30.

Méro Istvánné Braun Etel Hermann Erzsébet Pápa,(Vem) 1870. december 21.

Mészros Mária Braun íéva Fenyves,(?) 1930. j ú l i u s 12.

Mészáros Sándorné Lunczer Berta Spiegel Irén Gyor, 1896. j ú n i u s 20.

Mihályka Ferencné Simon Katalin Lowinger Ida Asszonyfa,(Gym) 1885. dec. 3.

Milhoffer Elemérné Koch Irma Koch Margit Csikvánd,(Gym)1906. július 12.

Mocsári Miksa Neumann Zsófia Fradis Pessie Gyor, 1871. a u g u s z t u s 9.

Mocsári Miksáné Fradis Pessie Tarnopol,(Lo) 1897. március 23.

Molnár Béla Wittmann Katalin Koch Aranka Rétalap,(Gym) 1887. december 10.

Molnár Béláné Koch Aranka Sárvár,(Vam) 1895. augusztus 14.

Molnár Margit Sternberg Etel Gyor, 1896. o k t ó b e r 11.

Molnár Miklós Koch Aranka Gyor, 1922. f e b r u á r 7.

Moskoczi Ervin Trostler Aranka Lefkovits Gizella Pécs, 1889. s z e p t e m b e r 13.

Moskoczi Ervinné Scnitzer Karolin Lefkovits Gizella Böny,(Gym) 1894. március 9.

Mosonyi Andorné Weisz Júlia Hermann Elza Gyor, 1915. j ú n i u s 16.

Mosonyi Károly Greiner Ilona Jóka,(Szl) 1917, d e c e m b e r 11.

Mosonyi Péter Hermann Elza Sziszek,(Jug) 1937. m á j u s 9.

Mozer Márta Regner Antónia Klein Sarolta Budapest, 1889. f e b r u á r 21.

Murai Ignác Rabinek Berta Weisz Sári Csabrendek,(Vem) 1881. feb. 20.

Murai Ignácné Weisz Sári Kaposvár, 1916. m á j u s 20.

Müller József Mayer Ilka Márkus Anna Zalaszentgrót,(Zm) 1884. dec. 20.

Müller József Just Adél Tét,(Gym) 1880. f e b r u á r 4.

Müller Józsefné Schmerz Ernesztina Just Adél Gyor, 1883. d e c e m b e r 22.

Müller Józsefné Gold Száli Márkus Anna Gyor, 1884. o k t ó b e r 30.

Müller Tibor Just Adél Gyor, 1910. á p r i l i s 20.

Müller Tiborné Huber Hermin Gyor, 1914. m á j u s 20.