gyortopys.gif (21153 bytes)

 

1940

noldi 1.jpg (126429 bytes)

                           Noldi                                   -                            Strasser Gyula