gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

P

 

 

C s a l á d i és u t ó n é v Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. S zü l et é s i h e l y és i d o

Parányi Aladár Krausz Cecilia Deutsch Erzsébet Gyor, 1891. á p r i l i s 5.

Parányi Aladárné Hegedüs Hermina Deutsch Erzsébet Nyitra,(Szl) 1903. m á j u s 11.

Parányi Dénes Winkler Hermina Gyor, 1905. j ú n i u s 7.

Parányi Dénesné ? 1910. január 22.

Parányi Ilona Winkler Hermina Parányi Ibolya Ugod,(Vem) 1895. j a n u á r 22.

Parányi József Krausz Cecilia Szenc,(Szl) 1876. j ú n i u s 4.

Parányi Józsefné Schwarcz Regina Krausz Cecilia Szenc,(Szl) 1800. j ú n i u s 12.

Parányi László Weisz Irma Gyor, 1891. ? ?.

Parányi Samu Winkler Hermina Gyor, 1867. a u g u s z t u s 30.

Parányi Samuné Winkler Hermina Somorja,(Gym) 1868. október 29.

Paschkesz Samu Rosenberg Mária Ravazd,(Gym) 1879. október 19.

Paschkesz Samuné Rosenberg Mária Babót,(Gym) 1867. j ú n i u s 25.

Patak György Szego Rózsi dr. Gyor, 1930. s z e p t e m b e 8.

Patak József Löfler Katalin Szego Rózsi dr. Tiszasüly,(Szom) 1890. április 24.

Patak Józsefné Politzer Ilona Szego Rózsa dr Medve,(Gym) 1896. június 25.

Pauch György Wollner Gabriella Gyor, 1926. m á r c i u s 20.

Pál István Szántó Kornélia Gyor, 1930. á p r i l i s 27.

Pál István Szücs Ágnes Gyor, 1944. m á r c i u s 13.

Pál Istvánné Árpási Olga Bánki Zsuzsanna Gyor, 1912. m á r c i u s 21.

Pál Lajosné Schäffer Róza Szántó Kornélia Gyor, 1905. d e c e m b e r 1.

Pál László Freund Aranka Gyor, 1899. a u g u s z t u s 16.

Pál Tiborné Fleischmann Margit Szücs Ágnes Gyor, 1916. á p r i l i s 25.

Pánczél Jeno dr. Deutsch Ilona Herczfeld Terézia Izsák,(Bám) 1879. december 18.

Pánczél Zsuzsanna Herczfeld Terézia Beszterd,(Szl) 1914. október 26.

Pártos Sándor Autli Janka Kerper Lujza Vasvár,(Vam) 1899. március 18.

Pártos Sándorné Scheiber Hermin Kerper Lujza Káld,(Vam) 1899. j a n u á r 14.

Pelczer Erno Schlesinger Irma Reu Irma Mágocs,(Bm) 1866. december 20.

Pelczer Ernoné Reu Irma Moson,(Gym) 1894. ? ?.

Pelczer Gyula Schlesinger Irma Mangold Rózsi Gyor, 1893. j ú n i u s 27.

Pelczer Gyuláné Mangold Rózsi ? 1903. ? ?.

Pelczer József Neuwirth Fanni Pápa,(Vem) 1874. j a n u á r 25.

Pelczer Károlyné Ragersdorfer Anna Rajka,(Gym) 1862. március 7.

Pelczer Klára Mangold Rózsi ? 1923 ? ?.

Pelczer T. György Reu Irma Bérces,(Szl) 1932. o k t ó b e r 11.

Pelczer Zsuzsanna Mangold Rózsi ? 1922. ? ?.

Perényi Éva Fuhs Berta Zalaegerszeg, 1893. december 28.

Perényi Gyula Lang Gertrud Fritz Ágnes ? 1898. ? ?.

Perényi Gyuláné Lang Ilona Fritz Ágnes ? 1904. ? ?.

Perényi Judit Geiger Jolán Désd,(?) 1940. szeptember 25.

Perényi Tivadar Pollák Róza Krausz Éva Budapest, 1893. augusztus 22.

Perényi Tivadarné Krausz Éva Vác,(Pm) 1894. á p r i l i s 21.

Perényi Vilma Krausz Éva Budapest, 1933. d e c e m b e r 31.

Perl Flóra Wurtz Dóra ? 1922. ? ?.

Perl György König Ilona Gyor, 1910. d e c e m b e r 5.

Perl Jeno Stern Rózsa Braun Júlia Sikátor,(Vem) 1887. december 18.

Perl Jenoné Öszterreicher Sarolta Braun Júlia Gyorsziget, 1891. j ú l i u s 21.

Perl József Hoffmann Katalin Pápa,(Vem) 1893. December 20.

Perl József Klein Sarolta Veszprém, 1864. á p r i l i s 17.

Perl József Pollák Erzsébet ? 1883. ? ?.

Perl Józsefné Pollák Erzsébet Veszprém, 1890. j a n u á r 13.

Perl Józsefné Unger Róza Klein Sarolta Boldogko,(Rom) 1876. január 11.

Perl Józsefné Hatschek Róza Pápa,(Vem) 1870. m á r c i u s 27.

Perl László Braun Cecilia Gyor, 1927. j ú n i u s 28.

Perl László dr. Hatschek Róza Heller Katalin Gyor, 1890. á p r i l i s 27.

Perl Lászlóné dr. Fleischer Julianna Heller Katalin Sobor,(Gym) 1891. j a n u á r 30.

Perl Márton Beer Anna Braun Cecilia Sikátor,(Vem) 1892. október 12.

Perl Mártonné Braun Cecilia Moson,(Gym) 1897. november 30.

Perl Ottó Perl Berta König Ilona ? 1879. november 3.

Perl Ottóné Breier Teréz König Ilona Gyor, 1887. d e c e m b e r 29.

Perl Ödön Stern Róza Braun Júlia Réde,(Vem) 1897. november 29.

Perl Ödönné Öszterreicher Sarolta Braun Júlia Alsónyárasd,(?) 1903. február 16.

Perl Róza Braun Júlia Gyor, 1921. m á r c i u s 21.

Perl Sándor Perl Berta Buchwald Janka Vágujhely,(Szl) 1869. január 24.

Perl Sándormé Buchwald Janka Bécs, 1873. s z e p t e m b e r 9.

Perl Teréz Wolf Ágnes Galto,(?) 1928. j ú l i u s 23.

Perl Tibor Grosz Margit Tata,(Km) 1891. m á r c i u s 11.

Perl Zsuzsanna Weisz Emma Ung,(Szl) 1932. m á j u s 16.

Pék Elemérné Stern Malvin Kohlmann Róza Gyor, 1909. j ú n i u as 17.

Pfeiffer Miksáné dr. Beubauer Mária Kálnai Erzsébet ? 1896. m á c i u s 13.

Pieck Gyula dr. Czeizler Terézia Neugebauer Ilona Eger, 1890. m á r c i u s 23.

Pieck Gyuláné dr. Neugebauer Ilona Gyor, 1894. s z e p t e m b e r 12.

Pieck Erno Weisz Katalin Mór,(Fm) 1889. d e c e m b e r 13.

Pieck Jánosné Berger Mini Wohl Zsuzsanna Gyor, 1917. m á r c i u s 30.

Pieck Péter Wohl Zsuzsanna Gyor, 1940. m á r c i u s 10.

Pieck Tamás Krausz Olga Gyorsziget, 1892. ? ?.

Polgár Ferenc Csillag Margit Gyor, 1916. s z e p t e m b e r 3.

Polgár Géza König Frida Gyor, 1917. s z e p t e m b e r 3.

Polgár Gyozo dr. Teller Ktalin König Frida Gyor, 1883. d e c e m b e r 23.

Polgár Gyozoné dr. Greier Teréz König Frida Gyor, 1891. f e b r u á r 15.

Polgár Sándor dr. Teller Karolin Csillag Margit Gyor, 1876. d e c e m b e r 13.

Polgár Sándorné dr. Steiner Lujza Csillag Margit Ászár,(Km) 1882. j ú l i u s 14.

Politzer Béláné Braun Janka Alsónyék,(Tm) 1897. m á j u s 4.

Poll Erno Lipschitz Lea Tét, (Gym) 1891. augusztus 20.

Poll Ernoné Lipschitz Lea Sopron,(Gym) 1895. március 6.

Pollák Anna Pollák Vilma Gyor, 1919. f e b r u á r 19.

Pollák Béla Rosenthal Adél Gyor, 1894. j a n u á r 23.

Pollák Dávid Gottlieb Ida Cziffer Riza Tordamárton,(Rom) 1872. okt. 25.

Pollák Dávidné Cziffer Riza Ajka,(Vem) 1880. m á r c i u s 3.

Pollák Erno Berger Rozália Dunaszerdahely,(Szl) 1884. júli. 9.

Pollák Éva Weisz Edit Déva,(Rom) 1939. m á j u s 13.

Pollák György Pollák Vilma Gyor, 1910. j ú n i u s 19.

Pollák Imre Pollák Vilma Gyor, 1913. s z e p t e m b e r 23.

Pollák Imre Krausz Katalin Gyor, 1895. n o v e m b e r 4.

Pollák Lajos Gottlieb Emma Reichenfeld Erzsébet Táp,(Gym) 1878. j a n u á r 24.

Pollák László Krausz Katalin Gyor, 1903. n o v e m b e r 8.

Pollák László Pollák Vilma Gyor, 1906. á p r i l i s 7.

Pollák Lipót Pollák Vilma Táp,(Gym) 1875. f e b r u á r 5.

Pollák Lipótné Pollák Vilma Kecskemét, 1879. m á j u s 18.

Pollák Margit Szücs Ágnes Siófok,(Sm),1942. j ú l i u s 11.

Pollák Mórné Blum Hane Pápa,(Vem) 1880. szeptember 29.

Pollák Pál Spiegel Ilona Léva,(Szl) 1924. augusztus 1.

Pollák Samu Goldberger Netti Fleischmann Janka Kecskemét, 1875. augusztus 3.

Pollák Samuné Mendelsohn Berta Fahn Johanna Becske,(Nm) 1868. november 12.

Pollák Sándor Pollák Mária ? 1882. ? ?.

Pollák Sándorné Weisz Nelly ? 1898. ? ?.

Pollák Soma Herz Mária Kecskemét, 1875. augusztus 3.

Pongrác Pál Wollner Gabriella Barátko,(?) 1926. j a n u á r 11.

Pongrác Tibor Pollák Rozália Wollner Gabriella Gyor, 1894. s z e p t e m b e r 9.

Pongrác Tiborné Lowin Janette Wollner Gabriella Veszprém, 1906. f e b r u á r 5..

Poper Bernátné Goldschmiedt Háni Spitzer Irén Gyor, 1872. n o v e m b e r 27..

Poper Vilma Leon Jozefin Gyor, 1857. m á j u s 11.

Porjesz Ferenc Braun Elza Tallós,(Szl) 1885. j ú n i u s 16.

Prasnik Dániel Krausz Anna Poroszló,(Hm) 1887. m á j u s 17.

Prasnik Irén Weisz Jolán Galánta,(Szl) 1889. m á r c i u s 2.

Princz Barna Klein Berta Fried Margit ? 1883. ? ?.

Princz Barnáné Friedmann Berta Fried Margit ? 1889. ? ?.

Princz Miklós Fried Margit Désd,(?) 1912. o k t ó b e r 7.

Purjesz Erzsébet Ehrenfeld Róza Gyor, 1917. a u g u s z t u s 15.

Purjesz Sámuelné Ehrenfeld Róza Dejtár,(Nm) 1881. m á j u s 10.