gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

R

 

C s a l á d i és u t ó n é v Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. S z ü l e t é s i h e l y és i d o

Raab Árpádné Frankl Cecilia Gyorsziget, 1888. m á j u s 29.

Raab Árpádné dr. Königsberg Minka Boskovitz Erzsébet Gyor, 1894. n o v e m b e r 30.

Raab Dénes Fischer Róza Gyor, 1898. á p r i l i s 28.

Raab Zoltán Barber Jolán Gyor, 1941. s z e p t e m b e r 16.

Raab Elekné Morgenstein Riza Kesztler Erzsébet Baja,(Bám) 1900. december 8.

Raab György Wittmann Livia Gyor, 1935. m á r c i u s 12.

Raab Gyuláné Neumann Róza Boskovitz Hermin Gyor, 1867. d e c e m b e r 3.

Raab Ilonka Fischer Róza Gyor,1897. f e b r u á r 20.

Raab Ilonka Kóth Fanni Gyor, 1921. m á r c i u s 14.

Raab Istvánné Winter Sarolta Barber Jolán Budapest, 1904. j ú n i u s 4.

Raab Iván Grünfeld Malvin Gyor, 1904. j ú l i u s 10.

Raab Jánosné Frankl Cecilia Nagytája,(Hem) 1862. április 5.

Raab Jenoné Móricz Ella Gyor, 1892. a u g u sz t u s 21.

Raab József Boskovitz Hermin Fleischmann Klára Gyor, 1889. m á r c i u s 22.

Raab Józsefné Fleischmann Klára Gyor, 1892. n o v e m b e r 22.

Raab Lászlóné Schmidek Paula Wittmann Livia Gyor, 1908. m á j u s 4.

Raab Márton Braun Lina Raab Teréz Gyor, 1896. a u g u s z t u s 2.

Raab Mártonné Herschkovits Amália Raab Teréz Gyor, 1889. n o v e m b e r 20.

Raab Mihály Koch Karolina Bánhida,(Km) 1896. j ú l i u s 31.

Raab Mihály Rosenstein Netti Vének,(Gym) 1881. o k t ó b e r 6.

Raab Mihály Braun Lina Kóth Fanni Gyor, 1888. n o v e m b e r 1.

Raab Mihályné Kosch Katalin Kóth Fanni Sopron,(Gym) 1894. március 16.

Radó Béla Günzler Margit Pápa,(Vem) 1885. szeptember 17.

Radó Béláné Günzler Margit Gyor, 1888. f e b r u á r 12.

Radó István Steiner Janka Gyor, 1899. d e c e m b e r 12.

Radó Mórné özv. Steiner Janka Komárom,(Km) 1879. .szept. 5.

Radó Péter Weisz Erzsébet Jóka,(Szl) 1891. o k t ó b e r 27.

Radó Richard Salczer Fáni Stein Mária Gyor, 1878. m á r c i u s 28.

Radó Richardné Bienenfeld Lujza Stein Mária Gyor, 1884. j ú n i u s 29.

Radó Tibor dr. Stein Mária Berger Róza Gyor, 1906. a u g u s z t u s 30.

Rados Jeno Blau Éva Neumann Adél Ják,(Pm) 1891. j ú n i u s 23.

Rados Jenoné Klein Magda Neumann Adél Gyirmót,(Gym) 1893. március 11.

Rajnák Erno Stern Rózsi Krausz Erzsébet Gyor, 1888. s z e p t e m b e r 27.

Rajnák Ernoné Wolf Janka Krausz Erzsébet Tata,(Km) 1907. augusztus 29.

Rajnák Veronika Krausz Erzsébet Gyor, 1930. s z e p t e m b e r 21.

Rapoch Frigyesné dr. özv. Fleischmann Fanny Schulczer Matild Pápa,(Vem) 1863. á p r i l i s 6.

Rapoch György Schulczer Matild Gyor, 1896. j a n u á r 23.

Ratzek Leóné Katz Flóra Lébény,(Gym) 1889. szept. 30.

Rauch Sándor Deutsch Magda Lipe,(Jug) 1873. m á r c i u s 19.

Rauschnitz László Rosenberg Gizella Gyor, 1910. j ú n i u s 3.

Rauschnitz Miksa Kohn Berta Rosenberg Gizella Asszonyfa,(Bam) 1878. október 1.

Rauschnitz Miksa Welner Katalin Gyor, 1870. j ú n i u s 25.

Rauschnitz Miksáné Welner Katalin Gyor, 1872. j a n u á r 20.

Rauschnitz Miksáné Kohn Riza Rosenberg Gizella Szebény,(Bam) 1877. m á j u s 21.

Rauschnitz Pál dr. Rosenberg Gizella Buszbaum Zsuzsanna Gyor, 1910. j ú n i u s 3.

Rauschnitz Pálné dr. Rosenberg Berta Buszbaum Zsuzsanna Veszprém, 1920. j ú l i u s 19.

Rauschnitz Péter Buszbaum Zsuzsanna Gyor, 1940. d e c e m b e r 25.

Rehberger Adolf Löwenstein Fáni Bakonyi Olga Edve,(Gym) 1884. m á j u s 14.

Rehberger Adolfné Spielmann Róza Bakonyi Olga Szentkirály,(Vam) 1898. május 31.

Rechberger Arnold Krausz Sarolta Böny,(Gym) 1881. november 11.

Rechberger János Bakonyi Olga Gyor, 1930. j ú l i u s 1.

Rechberger Miksáné Burger Róza Fridrich Katalin Ménfo,(Gym) 1882. március 31.

Rechberger Sándor Fuhs Erzsébet Verpelét,(Hm) 1893. ? ?.

Reich Aranka Grünwald Kamilla Gyor, 1898. j ú l i u s 1.

Reich Gabriella Abelesz Frida Gyor, 1920. m á j u s 18.

Reich Hanna Grünwald Kamilla Gyor, 1895. n o v e m b e r 28.

Reich Jeno Grünwald Kamilla ? 1886. ? ?.

Reich Jeno Krausz Hani Gálos Elza Szentmárton,(Gym) 1878. aug. 3.

Reich Márkusz Rotmüller Magdolna Weinberger Berta Bonyhárd,(Tm) 1891. január 25.

Reich Márkuszné Ostereicher Eszter Weinberger Berta Vajka,(?) 1894. december 17.

Reich Ottó Grünwald Kamilla Gyor, 1891. m á j u s 10.

Reich Zsigmond Goldberger Szidónia Abelesz Frida Pacsa,(Zm) 1890. f e b r u á r 21.

Reich Zsigmondné Haas Rozália Abelesz Frida Nyitra,(Szl) 1894. j a n u á r 4.

Reichenfeld Adolf Reisner Szidónia Gyor, 1876. s z e p t e m b e r 30.

Reichenfeld Fiderika Vogl Ágnes Farád,(Gym) 1883. j ú n i u s 15.

Reichenfeld Géza Greiner Gizella Gyor, 1881. o k t ó b e r 9.

Reichenfeld Gézáné Greiner Gizella Tét,(Gym) 1899. november 20.

Reichenfeld Imre Friem Gabriella Oroszvár,(Szl), 1914. m á j u s 22.

Reichenfeld István Adler Clementina Sopron,(Gym) 1891. március 21.

Reichenfeld István Krausz Teréz Gyor, 1893. s z e p t e m b e r 19.

Reichenfeld István Reichard Mária Gyor, 1890. j a n u á r 29.

Reichenfeld István Braun Erzsébet ? 1916. ? ?.

Reichenfeld Lászlóné Abelesz Ilona Sopron,(Gym)1900. február 14.

Reichfeld Miklós Rosner Róza Fritz Erzsébet Budapest, 1887. j a n u á r 7.

Reichfeld Miklósné Salzer Gizella Frizt Erzsébet Ugocsapuszta(?)1891. július 10.

Reichenfeld Zsigmond Deutsch Janka Reichard Mária Gyor, 1877. á p r i l i s 30.

Reichenfeld Zsigmondné Reichard Mária Székesfehérvár, 1869. július 20.

Reif Elemér Weiner Irma Gyor, 1891. j ú n i u s 19.

Rein Regina Stern Olga Cserénfa,(Sm) 1904. október 30.

Reiner Ármin Bruck Józsa Paks,(Tm) 1895. m á r c i u s 3.

Reiner Árminné Bruck Józsa Gyor, 1869. s z e p t e m b e r 21.

Reiner Edit Lang Olga Gyula,(Bém), 1933. december 13.

Reiner Ferencné Berán Kamilla Gyor, 1895. j ú n i u s 19.

Reiner Miklós Bruck Józsa Budapest, 1900. f e b r u á r 10.

Reiner Vilmosné Singer Ida Bruck Mária Gyor, 1895. n o v e m b e r 30.

Reiner Zsuzsanna Bruch Mária Gyor, 1937. f e b r u á r 27.

Reisner Jeno dr. Schlesinger Netti Weiner Elza Pápa,(Vem) 1871. december 23.

Reisner Jenoné dr. Weiner Elza Gyor, 1884. n o v e m b e r 6.

Reiszfeld Endre Kaufmann Olga Gyor, 1927. f e b r u á r 18.

Reiszfeld Lajos Krausz Júlia Lowy Lenke Szombathely, 1900. m á j u s 24.

Reiszfeld Sándorné Krausz Róza Kaufmann Olga Gyorsziget, 1901. o k t ó b e r 15.

Resszer Ignácné Lang Mária Lowinger Gizella Munkács,(Ukr) 1890. dec. 10.

Resszer István Lowinger Gizella Gyor, 1921. m á j u s 13.

Rezso Márkuszné Klein Jozefa Buchwald Janka Tátrafüred,(Szl) 1877. szept. 30.

Rédei István Gold Márta Arad,(Rom) 1907. szeptember 1.

Rehberger  Adolfne,  Spielmann  Riza,       ?                ?                       ?

Rehberger  Janos,      Bakonyi  Olga,       ?                  Gyor,               1930.   jul.  1.

Rehberger  Sandor,    Bakonyi  Olga,       ?                  Gyor,               1926,  JAN.  14.

Réti Béla Izrael Regina Gyor, 1914. j ú l i u s 17.

Réti László Izrael Regina Gyor, 1919. j a n u á r 23.

Révész Béla Funk Aranka György Eszter Déva,(Rom) 1877. augusztus 8.

Révész József Lefkovits Anna Nagykanizsa,(Zm) 1882. júni. 24.

Révész Márton Kántor Ella Vásárhely,(Csm) 1884. május 2.

Rieger Árpád Vogl Irén Szered,(Szl) 1888. á p r i l i s 7.

Rieger Árpádné Vogl Irén Gyor, 1896. s z e p t e m b e r 7.

Rieger Illés Grosz Fanny Szerencs,(Bom) 1890. dec. 20.

Rieger Magda Vogl Irén Gyor, 1926. n o v e m b e r 13.

Riegler Dávidné Armuth Jozefin Steiner Ilona Gyor, 1900. j a n u á r 23.

Riegler Marietta Steiner Ilona Gyor, 1924. s z e p t e m b e r 14.

Riegler Zoltán Steiner Ilona Gyor, 1931. j a n u á r 8.

Riesz Ede Weisz Emmi Jásd,(Vem) 1886. á p r i l i s 17.

Róna Lajos Haas Erzsébet Stein Irén Gyorsziget, 1893. m á j u s 21.

Róna László Rosenberg Gizella Gyor, 1894. ? ?.

Róna Arnold Bauer Anna Trencsén,(Szl) 1870. november 30.

Róna Margit Aczél Frida Siófok,(Sm) 1904. augusztus 31.

Róna Rózsi Aczél Frida Siófok,(Sm) 1902. december 17.

Rosenauer Józsefné Schwarcz Ernesztin Just Irén Kony,(Gym) 1888. f e b r u á r 27.

Rosenberg Béláné özv. Lowinger Hermina Szentiván,(Gym) 1875. október 6.

Rosenberg Dezso Lowinger Józsa ? 1910. ?.

Rosenberg Ferenc Wachler Eszter ? 1910. ?.

Rosenberg Ferenc Stein lili ? 1896. ?.

Rosenberg Ferencné Berger Zsuzsanna Beled,(Gym) 1891.március 26.

Rosenberg Hanni Beer Zseni Zsira,(Gym) 1893. m á j u s 12.

Rosenberg Imre Jusztier Fáni Gyor, 1899. j ú l i u s 2.

Rosenberg Imre Wachsberger Matild Gyor, 1921. m á j u s 14.

Rosenberg Jeno Salzer Franciska Gyor, 1880. m á r c i u s 28.

Rosenberg Jeno Wachsberger Matild Singer Jolán Gyor, 1912. j a n u á r 12.

Rosenberg Jenoné Blechner Pepi Singer Jolán Gyor, 1918. j a n u á r 8.

Rosenberg József Lowinger Józsa Gyor, 1912. j a n u á r 8.

Rosenberg Lina Sauer Irén Gyömöre,(Gym) 1892. január 11.

Rosenberg Lipót Selmanovits Pepi Wachsberger Matild Szobránc,(Ukr)1880. augusztus 18.

Rosenberg Lipótné Kupferstein Fáni Wachsberger Matild Nyárjákó,(Ham) 1884. május 24.

Rosenberg Mária Grosz Elza Ács,(Km) 1893. szeptember 30.

Rosenberg Sándor Wachsler Netti Gyorsziget, 1904. o k t ó b e r 21.

Rosenberg Sándor Steiner Matild Gyor, 1910. á p r i l i s 9.

Rosenberger Andor Fürst Szidónia Budapest, 1912. j ú l i u s 6.

Rosenberger Béla Fürst Szidónia Budapest, 1906. f e b r u á r 25.

Rosenberger Ferenc Ehrenthal Henrietta Gyor, 1888. d e c e m b e r 12.

Rosenberger Ferencné Horváth Mária Ehrenthal Henrietta Zerind,(Rom) 1900. j a n u á r 31.

Rosenberger Izidor Fürst Szidónia Pápa,(Vem) 1877. március 10.

Rosenberger Izidorné Fürst Szidónia Trebis,(Szl) 1878. á p r i l i s 1.

Rosenberger Jakabné özv. Pollák Fáni Mihált,(Rom) 1873. december 9.

Rosenberger József Pollák Fáni Szeregény,(Gym) 1907. dec. 31.

Rosenberger József Freund Száli Pápa,(Vem) 1874. á p r i l i s 4.

Rosenberger Marietta Tolnai Erzsébet Gyor, 1933. á p r i l i s 29.

Rosenfeld Andor Klein Lenke Gyor, 1930. m á j u s 30.

Rosenfeld Bernát Erdély Róza Szávavár,(Jug) 1883. m á j u s 20.

Rosenfeld Bernátné Erdély Róza Alsóhalom,(Rom) 1886. nov. 12.

Rosenfeld József Lowinger Netti Kohn Margit Gyor, 1894. n o v e m b e r 17.

Rosenfeld Józsefné Kohn Margit Sopron,(Gym) 1886. j ú l i u s 6.

Rosenfeld Lajos Lowinger Netti Gyor, 1904. o k t ó b e r 29.

Rosenfeld László Lowinger Netti Ravazd,(Gym) 1908. m á j u s 13.

Rosenfeld Lászlóné Kállai Júlia Gyor, 1893. m á r c i u s 17.

Rosenfeld Miksa Hauser Katalin ? 1917. ? ?.

Rosenfeld Mariané Kohn Margit Gyor, 1935. s z e p t e m b e r 26.

Rosenfeld Pál Lowinger Netti Tét,(Gym) 1868. m á j u s 12.

Rosenfeld Pál Steiner Erzsébet Gyor, 1930. j a n u á r 6.

Rosenfeld Sándor Lowinger Netti Gyor, 1897. j ú l i u s 22.

Rosenfeld Sándorné Kohn Berta Nyúl,(Gym) 1892. augusztus 17.

Rosenfeld Vera Auth Riza Gyor, 1890. j ú l i u s 29.

Rosenfeld Veronika Schwarcz Livia Gyor, 1930. d e c e m b e r 16.

Rosenthal Emil Kohn Ilona Gyor, 1929. a u g u s z t u s 12.

Rosenthal Sándor Ginzberger Irma Kohn Ilona Sorkifalud,(Vam) 1900. július 30.

Rosenthal Sándorné Krausz Júlia Kohn Ilona Gyor, 1907. m á r c i u s 6.

Rosner Ottó Krausz Mária Zirc,(Vem) 1901. o k t ó b e r 31.

Rosta Éva Zollschan Aranka Gyor, 1924. o k t ó b e r 25.

Rosta Jeno Kálmán Erzsébet ? 1908. ? ?.

Rosta Jenoné Hauser Antónia Trencsén,(Szl) 1903. november 12.

Rosta Miklósné dr .Rosenberger Róza ? 1897. november 12.

Roth Dezso Wolf Hanna Krausz Gizella Várad,(Bm) 1888. f e b r u á r 27.

Roth Dezsoné Singer Fancsi Krausz Gizella Kassa,(Szl) 1902. m á j u s 31.

Róth Emil dr. Banet Erzsébet Kunszentmárton,(Bám)1907. szept.21.

Róth Emilné dr. Banet Erzsébet Budapest, 1910. s z e p t e m b e r 15.

Róth Fülöp Schwarcz Gizella Klein Dóra Léva,(Szl) 1908 j a n u á r 27.

Róth Fülöpné Klein Dóra Somorja,(Szl) 1910. m á j u s 31.

Róth György Juda Banet Erzsébet Kunszentmárton,(Bám) 1933. jan. 27.

Róth Jutka Eszter Banet Erzsébet Gyor, 1937. á p r i l i s 11.

Róth István Gross Erzsébet Székesfehérvár, 1914. november 1.

Róth Istvánné Hoch Dóra Pozsony, 1901. a u g u s z t u s 7.

Róth Manó Hoffmann Gabriella Klein Anna Huszt,(Ukr) 1902. f e b r u á r 19.

Róth Manóné Klein Anna Ungvár,(Ukr) 1904. m á j u s 14.

Róth Márkusz Krausz Zsuzsanna Wassermann Ilus Nyúl,(Gym) 1876. március 11.

Róth Márkuszné Klein Dóra Wassermann Ilus Ráró,(Gym) 1894. december 19.

Rothauser György dr. Lengyel Irma Schnabel Margit Gyor, 1897. j ú l i u s 19.

Rothauser Györgyné dr. Rothauser Olga Schnabel Margit Sárosd(?), 1899. j ú l i u s 5.

Rothuser Henrik Grünwald Róza Gross Bella Ács,(Km) 1895. s z e p t e m b e r 29.

Rothauser Henrikné Adler Katalin Gross Bella Ravazd,(Gym) 1889. november 19.

Rothauser Lajos dr. Lengyel Irma Gyor, 1865. d e c e m b e r 27.

Rothauser Lajosné dr. Lengyel Irma Veszprém, 1875. j ú l i u s 21.

Rothauser Veronika Schnabel Margit Veszprém, 1942. szeptember 21.

Rothbart József Krausz Irén Déva,(Rom) 1910. o k t ó b e r 5.

Rózsa Angyella Lang Erzsébet Gyorsziget, 1899. o k t ó b e r 20.

Rózsa Erno Lang Erzsébet Gyor, 1908. j a n u á r 25.

Rózsa Imre Lang Gizella ? 1906. ? ?.

Rózsa Jakabné Wolf Margit Ménfo,(Gym) 1894. d e c e m b e r 5.

Rózsa Jakabné özv. Fürst Rozália Lang Erzsébet Vámos,(Gym) 1876. november 3.

Rózsa Jakabné özv. Fürst Rozália Lang Erzsébet Gyor, 1876. n o v e m b e r 3.

Rózsa János Schwarcz Gizella Mór,(Fm) 1899. m á r c i u s 21.

Rózsa József Neumann Rebeka Klein Ilona ? 1912. ? ?.

Rózsa Józsefné Frankl Róza Klein Ilona Gyorsziget, 1904. m á r c i u s 5

Rózsa Tivadar Lang Izabella Huszt,(Ukr) 1904. m á j u s 17.

Rössler Imre Spierer Katalin Gyor, 1914. o k t ó b e r 10.

Rössler József Spierer Katalin Gyor, 1917. á p r i l i s 26.

Rudas Dezsoné Stein Mária Radó Éva Gyor, 1910. m á j u s 16.

Rudas Jeno Reichenthal Netti Székesfehérvár,1906. nov. 24.