gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

S

 

 

C s a l á d i és u t ó n é v Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. S z ü l e t é s i h e l y és i d o

Sachs Sándor Weil Anna Kaufmann Sára Székesfehérvár, 1899. ? ?.

Sachs Sándorné Krausz Róza Kaufmann Sára Gyorsziget, 1898. augusztus 18.

Salczer Erzsébet Weiszmann Gizella Gyor, 1912. o k t ó b e r 28.

Salczer Lajos Wittmann Rózsa Gyor, 1921. j ú l i u s 10.

Salczer Noémi Segál Lili Gyor, 1935. n o v e m b e r 1.

Salczer Oszkár Felber Margit Gyor, 1888. n o v e m b e r 19.

Salczer Oszkár dr. Förstner Teréz Zámoly,(Gym)1881. október 25.

Salczer Sarolta Weiszmann Gizella Gyor, 1908. m á r c i u s 8.

Salczer Sándor Förstner Teréz Gyor,1895. j a n u á r 1.

Salczer Sándorné Kohn Hermina Kohn Katalin Rátót,(Vem) 1901. j a n u á r 5.

Salczer Szidónia Spitzer Szabina ? 1908. ? ?.

Salczer Zsigmond Weiszmann Gizella Gyor, 1899. j ú l i u s 21.

Salgó Ágnes Fürst Aranka Gyor, 1930. a u g u s z t u s 3.

Salgó Károly Lichtensthal Zsófia ? 1888. ? ?.

Salgó Károlyné Unger Róza ? 1896. ? ?.

Salgó László Neubauer Margit Gyor, 1891. j a n u á r 13.

Salgó László Lichtensthal Zsófia Neubauer Margit ? 1890. d e c e m b e r 21.

Salgó Lászlóné Berger Irén Neubauer Margit ? 1900. a u g u s z t u s 11.

Salgó Lászlóné Neubauer Mária ? 1888. a u g u s z t u s 13.

Sarlai Mártonné Engler Ilona Gyor, 1903. f e b r u á r 3.

Sas Ferenc Weisz Aliz Sóhida,(Szl) 1935. m á j u s 21.

Sas Henrik Kohn Janka Száza,(?) 1890. j ú l i u s 20.

Sas Henrikné Weisz Jenny Dunahely,(Szl) 1897. július 26.

Sauer Alfréd dr. Klein Erna Vajdahunyad,(Rom) 1893. aug. 17.

Sauer Alfrédné dr Klein Ema Böny,(Gym) 1894. m á r c i u s 15.

Sauer Ármin Keszler Cecilia Buxbaum Jolán Csénye,(Vam) 1883. á p r i l i s 12.

Sauer Árminné Gold Mária Buxbaum Jolán Gyor, 1995. o k t ó b e r 13.

Sauer Erzsébet Weisz Regina Tét,(Gym) 1925. f e b r u á r 2.

Sauer Éva Buxbaum Jolán Gyor, 1920. a u g u s z t u s 19.

Sax Ignác Lowy Erzsébet Gyor,1893. o k t ó b e r 12.

Sándor Erno Saar Erzsébet Gero Ilonka Gyor, 1893. o k t ó b e r 12.

Sándor Ernoné Schwarcz Frida Gero Ilonka Gyor, 1904. j ú n i u s 11.

Sárosi Erno Mautner Teréz Nagel Blanka Gyor,1897. m á r c i u s 16.

Sárosi Ernoné Nagel Blanka Budapest,1908. o k t ó b e r 9.

Sárosi Éva Milhoffer Jolán Gyor,1921. j a n u á r 27.

Sárosi Ferenc Mautner Riza Milhoffer Jolán Gyor,1888. m á r c i u s 22.

Sárosi Ferencné Matlesdorfer Gizella Milhoffer Jolán Lendava,(Jug) 1894. augusztus 22.

Sárosi Ilona Milhoffer Jolán Lendava,(Jug) 1918. j a n u á r 7.

Sárosi Imre Wahl Etel Gyor,1884. d e c e m b e r 25.

Sárosi Judit Milhoffer Jolán Gyor,1925. m á r c i u s 25.

Sárosi Lajos dr. Mauthner Riza Gyor,1899. s z e p t e m b e r 5.

Schacherl Józsefné Schwartz Fáni Pápa,(Vem) 1868. o k t ó b e r 8.

Schaffer László Weisz Janka Gyor,1913. j ú n i u s 6.

Schall György Béla Fischer Szeréna Gyor,1936. s z e p t e m b e r 16.

Schall Jenoné Fischer Szeréna Kisbarát,(Gym) 1893. szept. 13.

Schall Klára Kamilla Fischer Szeréna Gyor,1935. m á j u s 26.

Scheiber Éva Spitzer Margit Fogaras,(Rom) 1943. április 13.

Scheiber Mór Morgenstein Anna Veszprém,1864. j ú l i u s 30.

Scheiber Mór Reichenfeld Lina Kisbodak,(Gym) 1877. dec. 22.

Scheiber Mórné Reichenfeld Lina Asszonyfa,(Gym) 1896. május 17.

Scheiber Mórné Morgenstein Anna Arad,(Rom) 1888. október 29.

Scheiber Oszkár Goldberger Berta Spitzer Margit Bécs,1908. n o v e m b e r 26.

Scheiner Gusztáv Glücksmann Irén Komárom,(Km) 1887. március 9.

Schenk Mihályné Ludasi Szelénka Fiad,(Sm) 1881. a u g u s z t u s 9.

Schiller Beno Weisz Lina Bácsa,(Gym) 1880. j ú n i u s 7.

Schiller Ferenc Danzinger Malvin Gyor, 1913. j ú n i u s 2.

Schiller Lajos Kohn Regina Pelczer Ilona Gyor, 1890. m á j u s 15.

Schiller Lajosné Schlésinger Irma Pelczer Ilona Gyor, 1899. j ú n i u s 9.

Schiller Miklós Krausz Teréz Kisbér,(Km) 1901. augusztus 8.

Schiller Vilmosné Koch Regina Grünbaum Szidónia Jóka,(Szl) 1883. j ú n i u s 4.

Schimmel Ferenc Spitzer Elza Csorna,(Gym) 1909. j ú l i u s 6.

Schimmel Ferencné Weisz Adél ? 1912. ? ?.

Schimmel György Duschek Erzsébet ? 1912. ? ?.

Schimmel Mór Spitzer Elza Pandorf,(Au) 1881. j a n u á r 9.

Schimmel Mórné Spitzer Elza Hamburg,(No) 1883. augusztus 10.

Schlesinger Endre Weisz Mária Adler Janka Fertoendréd,(Gym) 1896. szept. 2.

Schlesinger Endréné Springer Irén Adler Janka Gyor, 1894. a u g u s z t u s 7.

Schlesinger Jakab Schulmann Katalin Gyor,1873. n o v e m b e r 28.

Schlesinger Jakab Lowinger Pepi Stein Margit Dunaszerdahely,(Szl) 1893. nov. 1.

Schlesinger Jakabné Buxbaum Róza Stein Margit Bécs,1895. j ú n i u s 2.

Schlesinger János Scheinberger Júlia Gyor,1877. m á r       

 Schlesinger Margit Schlesiger Leopoldina Bécs, 1900. o k t ó b e r 19.

Schlesinger Tamás Weiner Eugénia Gyor, 1925. n o v e m b e r 28.

Schlesinger Tamás Adler Janka Gyor, 1932. á p r i l i s 10.

Schmideg Ferenc Geistler Franciska Gyor, 1929. m á r c i u s 6.

Schmideg Hermann Braunstein Júlia Jásd,(Vam) 1888. j ú n i u s 13.

Schmideg Imre Geistler Franciska Gyor, 1937. m á j u s 28.

Schmideg Imre Braunstein Júlia Jásd,(Vam) 1891. szeptember 21.

Schmideg Imréné Geistler Franciska ? 1894. ? ?.

Schmideg István Riesz Frida Gyor, 1915. d e c e m b e r 25.

Schmideg Jeno Kohn Fáni Roneger Berta Pápa,(Vem) 1889. november 18.

Schmideg Jenoné Korjover Adél Roneger Berta Bécs, 1888. a u g u s z t u s 28.

Schmideg József Fiscer Gizella ? 1902. ? ?.

Schmideg Júlia Neu Klára Gyor, 1940. o k t ó b e r 3.

Schmideg Károly Riesz Frida ? 1914. ? ?.

Schmideg László Riesz Frida Gyor,1910. á p r i l i s 20.

Schmideg Miksa Braunstein Júlia Róna Júlia Jásd,(Vam) 1916. n o v e m b e r 1.

Schmideg Mórné ? 1886. ?.

Schmideg Vilmos Riesz Frida Jásd,(Vam) 1884. d e c e m b e r 12.

Schmideg Vilmosné Riesz Frida Jásd,(Vam) 1883. o k t ó b e r 21.

Schmideg Zoltánné Beer Mária Neu Klára Budapest, 1919. m á j u s 5.

Schmidt Béla Kecskemét,1881. n o v e m b e r 1.

Schmidt Dezso Weisz Katalin Dés,(Rom) 1889. m á j u s 21.

Schmuck Adolf ? 1883. ? ?.

Schmuck Adolfné ? 1900. ? ?.

Schnabel György Piskó Anna ? 1901. ? ?.

Schontag Magda Frei Mária Gyor,1921. s z e p t e m b e r 19.

Schön Artúr Schönfeld Mária Bruder Ilona Gyor,1882. j ú n i u s 26.

Schön Artúrné Freund Neti Bruder Ilona Keléd,(Vam) 1883. m á j u s 22.

Schön Ilka Schönfeld Mária Gyor, 1878. o k t ó b e r 26.

Schön Mihály Weisz Mária Déva,(Rom) 1891. á p r i l i s 29.

Schön Mihályné Klein Éva Stern Hermina Vágsebes,(Szl) 1897. j ú l i u s 17.

Schön Zoltán Stern Hermina Gyor, 1918. o k t ó b e r 9.

Schönberg András Fuchs Johanna Gyor, 1934. j a n u á r 15.

Schönberg Lajosné Stern Rozália Fuchs Johanna Gyorsziget, 1898. szeptember 24.

Schönfeld Ágnes Krausz Katalin Gyor, 1936. s z e p t e m b e r 26.

Schönfeld Béla Gross Sarolta ? 1881. ? ?.

Schönfeld Béláné Spitzer Helén ? 1890. ? ?.

Schönfeld Ferenc Krausz Katalin Vágko,(Szl) 1938. augusztus 21.

Schönfeld Ferenc Déva,(Rom) 1891. december 17.

Schönfeld István Krausz Katalin Gyor, 1933. á p r i l i s 28.

Schönfeld Istvánné Hoffmann Róza ? 1891. ? ?.

Schönfeld Lajos Koralik Mária Gyorsziget, 1894. december 29.

Schönfeld Tivadarné Eisler Riza Plohn Ilona Gyor,1877. o k t ó b e r 31.

Schönnenfeld Ferenc Krausz Katalin Nográdfo,(Nm) 1938. j ú l i u s 20.

Schönnenfeld Lajos Grünbaum Emese Krausz Katalin Szécsény,(Nm) 1900. j ú l i u s 23.

Schönnenfeld Lajosné Koralik Mariska Krausz Katalin Gyor, 1912. n o v e m b e r 24.

Schönwald Hermann Schlesinger Franciska Vogl Erzsébet Esztergom,(Km)1899. nov. 23.

Schönwald Hermannné Weinberger Ilona Vogl Erzsébet Gyor,1908. f e b r u á r 28.

Schreiber Kálmán Schönfeld Johanna Pápa,(Vem)1866. j ú n i u s 2.

Schreiber Oszkárné Weisz Janka Spitzer Margit Désd,(?) 1912. szeptember 21.

Schulhof Janka Guttmann Janka Vágszered,(Szl) 1895. m á j u s 4.

Schulhof Rozália Rachendorfer Mini Gyorsziget, 1874. szeptember 17.

Schulmann Lipót Fürst Száli Gyor, 1868. d e c e m b e r 1.

Schwarcz Adolf Adler Mária Bruck Terézia Vajdahunyad,(Rom) 1901. júli. 21.

Schwarcz Adolfné Singer Ida Bruck Terézia Vajdahunyad,(Rom) 1900. márc. 3.

Schwarcz Akiba Reichmann Magda ? ? ?.

Schwarcz Aladár Spitzer Riza Zolyom,(Jug) 1895. m á j u s 26.

Schwarcz Aladárné Spitzer Riza Gyorsziget, 1894. o k t ó b e r 9.

Schwarcz Arnold Wallner Róza Pataháza,(Gym) 1876. május 5.

Schwarcz Arnold Roth Reszka Gyor, 1893. m á j u s 19.

Schwarcz Arnold Klein Mária Kassa,(Szl) 1891. m á r c i u s 21.

Schwarcz Arnoldné Fürst Regina Gyorsziget, 1873. a g u s z t u s 1.

Schwarcz Azriel Reichmann Magda Susen,(?) 1929. d e c e m b e r 12.

Schwarcz Erno Gestetner Helén Reichmann Magda Gyor, 1908. m á j u s 19.

Schwarcz Ernoné Weisz Flóra Reichmann Magda Forróencs,(?) 1910. szeptember 8.

Schwarcz Ervin Deutsch Judit Muravár,(Jug), 1934. j a n u á r 21.

Schwarcz Éva Krausz Erzsébet Gyor, 1939. j ú l u s 26.

Schwarcz Éva Muhr Etel Gyor, 1922. á p r i l i s 22.

Schwarcz Gusztáv Reichmann Magda Gyor, 1928. d e c e m b e r 30.

Schwarcz György Spitzer Róza Gyor, 1937. n o v e m b e r 27.

Schwarcz Ilona Spitzer Róza Gyor, 1928. j ú l i u s 20.

Schwarcz Imréné Muhr Etel Gyor, 1889. j ú l i u s 14.

Schwarcz Imréné Weisz Irén Krausz Erzsébet Gyor, 1913. j ú l i u s 9.

Schwarcz Izidor Reichmann Magda Gyor, 1936. m á r c i u s 18.

Schwarcz Izidor Braun Olga Krausz Aliz ? 1899. ? ?.

Schwarcz Izidorné Klein Éva Krausz Aliz ? 1904. ? ?.

Schwarcz Izidorné Gestetner Fáni Csorna,(Gym) 1882. ?.

Schwarcz Jeno Unger Szeréna Gyor, 1927. n o v e m b e r 20.

Schwarcz Jeno Mayer Ella Alsólendva,(?) 1887. j ú l i u s 9.

Schwarcz Jenoné Mayer Ella Csáktornya,(Jug) 1894. j ú l i u s 1.

Schwarcz József Unger Szeréna Gyor,1936. á p r i l i s 1.

Schwarcz József Mayer Ella Gyor,1914. á p r i l i s 23.

Schwarcz József Balogh Netti Gyor,1914. a u g u s z t u s 28.

Schwarcz József Lázár Karolin Gyor,1886. s z e p t e m b e r 1.

Schwarcz József Schwarcz Lotti Friedmann Rózsi Abaújszántó,(Bom) 1887. aug. 24.

Schwarcz Józsefné Friedmann Rózsi Miskolc,1890. augusztus 8.

Schwarcz Józsefné Mautner Hermina Gyorsziget,1894. szeptember 17.

Schwarcz Judith Bruck Terézia Gyor, 1930. m á r c i u s 6.

Schwarcz Júlia Schwarcz Zsófia Gyor,1885. d e c e m b e r 29.

Schwarcz Klotild Lackompack,(Au) 1881. június 1.

Schwarcz László Balogh Netti Gyor,1912. m á r c i u s 29.

Schwarcz László Klein Mária Szenc,(Szl) 1888. j a n u ár 23.

Schwarcz László Balogh Netti Krausz Erzsébet Gyor,1912. m á r c i u s 29.

Schwarcz Margit Reichmann Magda Gyor, 1934. j ú l i u s 10.

Schwarcz Miklós Reichmann Magda Gyor, 1941. j a n u á r 28.

Schwarcz Nándorné Fleischmann Háni Balogh Neti Környe,(Km) 1881. f e b r u á r 2.

Schwarcz Samu Granitz Léni Maislich Jolán Beled,(Gym) 1869. augusztus 14.

Schwarcz Samuné Schnabl Lujza Maislich Jolán Sárvár,(Vam)1882. m á r c i u s 10.

Schwarcz Sámuel Haas Fáni Epstein Helén Noszlop,(Vem) 1874. j a n u á r 6.

Schwarcz Sámuelné Weisz Regina Epstein Helén Gyor, 1879. a u g u sz t u s 13.

Schwarcz Sándor Steiner Berta Gyor, 1899. d e c e m b e r 5.

Schwarcz Sándor Katz Erzsébet Gyor, 1894. o k t ó b e r 19.

Schwarcz Teréz Hoffmann Ilona Nyúl,(Gym) 1891. ? ?.

Schwarcz Tibor Braun Trézia Gyor,1926. j a n u á r 1.

Sebestyén Cecilia Tét,(Gym) 1914. szeptember 17.

Sebestyén Miksa Herzog Janka Fischer Irma Bánk,(Nm) 1870. december 14.

Sebestyén Miksáné Sommer Berta Fischer Irma Gyor,1882. j ú n i u s 18.

Seidner Pál Frigyes Lowy Laura Kajár,(Gym) 1879. december 19.

Sigmund Ági Weisz Edit Nyitravas(?) 1929. december 11.

Sigmund Gyula Frank Cecilia Weisz Edit ? 1899. ? ?.

Sigmund Gyuláné Mikl Illa Weisz Edit ? 1901. ? ?.

Silber Mór Weisz Fáni Arad,(Rom) 1880. m á r c i u s 3.

Silbermann István Klein Cecilia Gyor, 1916. d e c e m b e r 5.

Silberstein István Feiffer Elza Cikla,(?),1916. f e b r u á r 5.

Singer Alfréd Schwarcz Teréz Kismarton,(Au) 1879. december 15.

Singer Andor Fleischmann Rózália Gyor, 1930. á p r i l i s 3.

Singer Aranka Granitz Berta Bácsa,(Gym) 1899. szeptember 9.

Singer Ági Frankl Margit Gyor, 1941. m á r c i u s 22.

Singer Ágnes Feldmár Erzsébet Gyor,1939. m á r c i u s 26.

Singer Ármin Strasser Jozefin Gyor,1912. s z e p t e m b e r 25.

Singer Riza Gyor, 1885. j ú l i u s 15.

Singer Árminné Weisz Zsófia Singer Riza Rétalap,(Gym) 1890. f e b r u á r 7.

Singer Dezso Klein Berta Budapest, 1894. december 9.

Singer Dezso Spatz Szidónia Kisbarát,(Gym) 1890. j ú l i u s 9.

Singer Dezso Weisz Erna Frankl Ilona Érsekújvár,(Szl) 1907. dec. 15.

Singer Dezsoné Grünwald Hermina Frankl Ilona Érsekújvár,(Szl) 1907. október 15.

Singer Dezsoné Neumann Sarolta ? 1892. július 2.

Singer Dezsoné Friem Lotti Beldegrun Rózsi ? 1889. május 3.

Singer Edit Stern Margit Gyor, 1923. d e c e m b e r 15.

Singer Elemér Klein Berta Stern Margit Gyor,1896. d e c e m b e r 9.

Singer Elemérné Reichenfeld Emilia Stern Margit Péterd,(Bam) 1895. december 6.

Singer Éva Frankl Ilona Bácsa,(Gym) 1930. november 4.

Singer Ferenc Váradi Teréz Keller Magdolna Gyor, 1904. m á j u s 7.

Singer Ferencné Kohn Ilona Keller Magdolna Gyor, 1914. o k t ó b e r 2.

Singer Ferencné Steiner Helén ? 1918. ? ?.

Singer Frida Weisz Regina Gyor, 1909. á p r i l i s 11.

Singer Gábor Fleischmann Rozália Vértesszollos,(Km) 1899. ápr. 20.

Singer Gáborné Fleischmann Rozália Bana,(Km) 1901. j ú l i u s 10.

Singer Gyula Gránitz Berta ? 1889. ? ?.

Singer Gyula Strasser Jozefa Stockner Terézia Gyor, 1912. o k t ó b e r 25.

Singer Ilonka Martom Malvin Gyor,1903. j ú l i u s 15.

Singer Izidorné Neustatt Rozália ? 1912. ? ?.

Singer Jakab Weltner Franciska Teleki,(Sm) 1893. á p r i l i s 13.

Singer Jakab Roth Gizella Grosz Fanni Nyitra,(Szl) 1891. augusztus 4.

Singer Jakabné Klein Irma Grosz Fanni Ásvány,(Gym) 1893. január 10.

Singer János Fuchs Matild Gyor, 1919. á p r i l i s 1.

Singer Jeno Beldegrun Rózsi Fuchs Matild Old,(Bam) 1890. m á r c i u s 9.

Singer Jenoné Stern Rozália Fuchs Matild Nagymagyar,(Szl) 1891. aug. 25.

Singer József Klein Berta Gyor, 1906. s z e p t e m b e r 27.

Singer József Singer Rozália ? 1868. ? ?.

Singer József Fuchs Rózsi Bácsa,(Gym) 1886. ? ?.

Singer József Leszlauer Mária ? 1892. ? ?.

Singer Józsefné Steiner Berta ? 1904. ? ?.

Singer Kálmán Jóka,(Szl) 1896. n o v e m b e r 9.

Singer Kálmánné Hirsch Katalin ? 1896. ? ?.

Singer Lajos Herenfeld Eleonóra Pázmándfalu,(Gym) 1886. jan. 2.

Singer Lajos Spatz Szidónia Bödöge,(Gym) 1862. január 16.

Singer Magda Beldegrun Rózsi Gyor, 1925. n o v e m b e r 5.

Singer Magda Schwarcz Anna Dunapuszta,(Szl) 1935. április 11.

Singer Margit Kemény Margit Gyor, 1917. m á j u s 16.

Singer Margit Várady Riza Bécs, 1900. j ú l i u s 1.

Singer Margit Gerstmann Regina ? 1900. ? ?.

Singer Marianna Deutsch Magda Dunaszeg,(Gym) 1942. m á j u s13.

Singer Márta Frankl Ilona Gyor, 1933. j ú n i u s 20.

Singer Márton Weltner Rózsi ? 1903. ? ?

Singer Miksa Gertsmann Regina Deutsch Mária Vanyola,(Vem) 1892. szept. 12.

Singer Miklós Szigeti Ilona Várvölgy,(?) 1933. j ú n i u s 19.

Singer Paula Spéter Szidónia ? 1891. ? ?.

Singer Pál Fuchs Katalin Hidegség,(Gym) 1878. február 17.

Singer Rózsi Gertsmann Regina ? 1898. ? ?.

Singer Rózsi Schwarcz Anna Bánya,(?) 1933. á p r i l i s 15.

Singer Salamon Faan Rozália Gyorsziget, 1883. j ú n i u s 22.

Singer Sándor Klein Aliz Gyor, 1888. a u g u s z t u s 7.

Singer Sándor Kubicsek Róza Schulhof Janka Gyor, 1882. j ú l i u s 25.

Singer Sándor Feiglstock Mária Gyor, 1924. j ú n i u s 23.

Singer Sándor Fischer Irén Mór,(Fm) 1886. december 9.

Singer Sándor Fahn Rozália Hernádi Éva Gyor,1883. j ú n i u s 22.

Singer Sándorné Hernádi Éva Böny,(Gym) 1897. f e b r u á r 28.

Singer Sándorné Fischer Irén Nemesládony,(Vam) 1887. aug. 1.

Singer Sándorné Strasser Pepi ? ? 1884. ?.

Singer Zsigmond Raditz Zsófia Kemény Margit Gyor, 1884. a u g u s z t u s 31.

Singer Zsigmondné Kaczander Róza Kemény Margit Galgoc,(Szl) 1897. j a n u á r 14.

Snyders Bernát Friedmann Regina Gyorsziget, 1875. szeptember 27.

Snyders Bernátné Friedmann Regina Sopronkereszttúr,(Au)1879.máj. 10.

Snyders Lázár Friedmann Regina Gyor, 1912. m á j u s 4.

Solczer Géza Stern Johanna Gyorsziget, 1877. f e b r u á r 21.

Solyom György Kohn Gizella ? 1911. ? ?.

Solyom István Kohn Gizella ? 1914. ? ?.

Somló György Weisz Ráchel Alsógalla,(Km) 1894. m á j u s 9.

Somló Ignác Eigner Júlia Taussig Ernesztina Csácsó,(Szl) 1868. á p r i l i s 20.

Somló Jeno Mautner Helén Klein Ilona Pápa,(Vem) 1907. m á j u s 3.

Somló Marianna Weisz Ilona Gyor,1938. m á j u s 24.

Somló Pálné Steiner Franciska Weisz Ilona Gyor,1912. o k t ó b e r 11.

Somló Sándor Taussig Ernesztina Komárom,(Km) 1904. j ú n i u s 5.

Somló Sándorné Gnasztler Erzsébet ? 1905. ?.

Somló Zsigmondné Mautner Helén Devecser,(Vem) 1884. január 13.

Somogyi Dezso Braun Erzsébet Berán Ilona Szák,(?) 1898. d e c e m b e r 23.

Somogyi Dezsoné Braun Fáni Berán Ilona Devecser,(Vem) 1899. március 10.

Somogyi Éva Boskovitz Zsuzsanna Gyor,1936. m á r c i u s 15.

Somogyi Györgyné Jakabovits Ilona Klein Klára Zolyom,(Szl) 1910. á p r i l i s 25.

Somogyi Irén Politzer Józsa Sopron,(Gym) 1906. j ú n i u s 30.

Somogyi Lászlóné Stadler Irén Boskovitz Zsuzsanna Gyor, 1909. j ú n i u s 24.

Somogyi Péter Klein Klára Gyor, 1944. m á j u s 14.

Somogyi Rezso Politzer Józsa Hegyeshalom,(Gym) 1878. ?.

Somogyi Rezso Taub Zelma Tulzófalva,(Szl) 1882. ?.

Sonnenfeld Ferenc Izsó Teréz Pápa,(Vem) 1891. november 11.

Sonnenfeld Ida Knapp Adél Asszonyfa,(Gym) 1878. okt. 27.

Sonnenfeld Janka Gyömöre,(Gym) 1880. március 17.

Sonnenfeld József Fejér Zsuzsanna Bana,(Km) 1876. f e b r u á r 27.

Sonnenfeld Józsefné Neubrun Olga ? 1885. ? ?.

Sontagh Dezso Deutsch Szidónia Berán Irén Szák,(?) 1898. december 23.

Sontagh Dezsoné Drach Fáni Berán Irén Devecser,(Vem) 1899. március 10.

Sontagh Judith Berán Irén Gyor, 1933. o k t ó b e r 9.

Soor  Jenone,      ?                              Weinberger  Julianna,       Magyarkimle,       ?  .

Soor  Eva,       Weinberger  Julianna,                   ?                      Magyarkimle,       ?  .

Soós Adolf Krausz Janka Dobréka,(Vem) 1861. dec. 22.

Soós György Katz Erzsébet Siófok,(Sm) 1893. augusztus 30.

Soós Lajos Krausz Janka Perczel Ilona Gyor, 1892. n o v e m b e r 2.

Soós Miksa Krausz Janka Roth Róza Nyalka,Gym) 1886. március 28.

Soós Miksáné Prager Cecilia Roth Róza Kiskorös,(Bám) 1890. január 21.

Soós Vera Wolf Ilona Gyor, 1913. ?.

Spiegel Éva Weisz Sarolta Gyor,1930. o k t ó b e r 6.

Spiegel Ferenc Frankl Ida ? 1891. ? ?.

Spiegel Ferenc Krausz Berta Kunsziget,(Gym) 1875. április 12.

Spiegel Ferenc Krausz Berta Auerbach Gizella Horvátkimle,(Gym) 1893. okt. 25.

Spiegel Ferencné Weisz Sarolta Kapolcs,(Vem) 1893. október 21.

Spiegel Ferencné Stern Rozália Boldog,(Hm) 1891. augusztus 10.

Spiegel Lajosné Stern Irma Rosenberg Lujza ? 1912. ? ?.

Spiegel Samuné Krausz Berta Weisz Klára Gyömöre,(Gym) 1890. július 13.

Spiegel Samuné Kohn Ida Krausz Anna Markota,(Gym) 1870. december 1.

Spielmann Andor Goldstein Aranka Gyor,1934. f e b r u á r 23.

Spielmann Dávidné Krausz Berta ? 1893. ? ?.

Spielmann Éva Blum Rozália Gyor, 1938. á p r i l i s 8.

Spielmann Ferencné Nathanek Julianna Szenc,(Szl) 1886. m á j u s 30.

Spielmann Ferencné Fürst Lina ? 1890. ? ?.

Spielmann Gyula Kohn Ilona Désda,(Rom) 1919. m á j u s 25.

Spielmann Hugó Buxbaum Betti Ásvány,(Gym) 1888. november 29.

Spielmann Hugóné Goldfinger Júlia Gyor, 1898. j ú n i u s 6.

Spielmann Jutka Hazai Daisy Halma,(?) 1943. m á j u s 30.

Spielmann Lajosné Stricker Elza Politzer Margit Sziget,(?) 1918 j a n u á r 13.

Spielmann László Buxbaum Betty Gyorsziget, 1886. ? ?.

Spielmann Malvin Kohn Ilona Gyor,1916. m á r c i u s 22.

Spielmann Mórné Waldhauser Fanni Reichenfeld Margit Ráró,(Gym) 1889. o k t ó b e r 20.

Spielmann Oszkárné Weisz Netty ? 1894. ? ?.

Spielmann Zoltán Kohn Ilona Gyor, 1927. a u g u s z t u s 28.

Spierer Erzsébet Frankl Irma Gyor, 1910. n o v e m b e r 10.

Spierer Mária Grünhut Hermina Ryor, 1918. j ú l i u s 3.

Spierer Miksáné Singer Henrietta Grünhut hermina Gyor, 1883. j ú n i u s 2.

Spierer Rudolf Spielmann Emilia Frankl Irma Székesfehérvár, 1876. június 15.

Spierer Rudolfné Weisz Veronika Frankl Irma Alsónyárasd,(?) 1882. március 6.

Spierer Sarolta Frankl Irma Gyor, 1908. j a n u á r 25.

Spitzer Etel Krausz Teréz Nagyvárad,(Rom) 1893. okt. 19.

Spitzer Adolfné Klopfer Jolán Farád,(Gym) 1887. december 24.

Spitzer Andor Lowin Regina Tiszafo,(?) 1930. j ú l i u s 17.

Spitzer Andor Lang Karolina Gyor, 1910. j ú l i u s 3.

Spitzer Bernátné özv. Burger Irén Pozsony, 1886. j ú l i u s 12.

Spitzer Géza Burger Irén Gyor, 1925. f e b r u á r 6.

Spitzer Gizella Neufeld Róza Mérges,(Gym) 1875. szept. 19.

Spitzer György Kibel Hermin Gyor, 1898. d e c e m b e r 9.

Spitzer Gyula Neufeld Róza Gyorsziget, 1892. j ú n i u s 21.

Spitzer Imre Neufeld Róza Gyorsziget, 1890. augusztus 19.

Spitzer János Goldstein Etel Drávafo,(Sm) 1921. m á j u s 12.

Spitzer János Lowin Regina Tatapuszta,(Km) 1928. január 22.

Spitzer Jeno Spitzer Emma Gyor, 1899. f e b r u á r 1.

Spitzer Jeno Krausz Franciska Bácsa,(Gym) 1901. augusztus 20.

Spitzer Jenoné Krausz Franciska Nemsitz Jolán Szentmárton,(Gym) 1895. jan. 29.

Spitzer Józsefné Neumann Rozália Kaposvár, 1865. m á r c i u s 15.

Spitzer Károly Grosz Teréz Paks,(Tm) 1912. m á r c i u s 12.

Spitzer Károly Neufeld Mária Kellner Vilma Szabadi,(Gym) 1882. szept. 29.

Spitzer Károlyné Berger Antónia Kellner Vilma Ács,(Km) 1890. m á j u s 2.

Spitzer Klára Nemsitz Jolán ? 1917. ? ?.

Spitzer Lajos Rössler Frida Gyor, 1920. s z e p t e m b e r 15.

Spitzer Lajos Krausz Irma Gyor, 1889. á p r i l i s 19.

Spitzer Manóné  ?  Singer Jolán,   1880. j ú l i u s 23.

Spitzer Manóné  ? Singer Irén, 1880.július 23  (?)

   /Added by Bar-Hai Avigdor, 2000.06.19/

Spitzer Margit Klopfer Sarolta Budpest, 1909. m á j u s 30.

Spitzer Mariska Hirsch Katalin Gyorsziget, 1900. á p r i l i s 1.

Spitzer Márta Spitzer Berta Gyor, 1939. m á j u s 16.

Spitzer Miksa Kulcsár Júlia Mór,(Fm) 1883. augusztus 21.

Spitzer Mórné Brenner Háni Bana,(Gym) 1860. á p r i l i s 19.

Spitzer Pál Neufeld Róza Sándor Rebeka Mérges,(Gym) 1873. október 13.

Spitzer Regina Neufeld Róza Mérges,(Gym) 1882. április 20.

Spitzer Riza Steiner Júlia Csorna,(Gym) 1893. március 12.

Spitzer Rózsi Burger Irén Gyor, 1926. m á j u s 5.

Spitzer Samuné Weltner Netti Neubauer Janka Császár,(Km) 1877. november 22.

Spitzer Sándor Hirsch Katalin Rössler Frida Gyor, 1892. m á j u s 2.

Spitzer Sánorné Perlesz Janka Rössler Frida Nagymagyar,(Szl) 1893. július 22.

Spitzer Tibor Weisz Anna Gyorsziget, 1894. m á j u s 31.

Springer József Ney Janka Preizach Janka Gyarmat,(Gym) 1867. március 10.

Springer Józsefné Rosenfeld Netti Preizach Janka Gyarmat,(Gym) 1871. május 8.

Spitzer Jenoné Krausz Franciska Nemsitz Jolán Szentmárton,(Gym) 1895. jan. 29.

Spitzer Józsefné Neumann Rozália Kaposvár, 1865. m á r c i u s 15.

Spitzer Károly Grosz Teréz Paks,(Tm) 1912. m á r c i u s 12.

Spitzer Károly Neufeld Mária Kellner Vilma Szabadi,(Gym) 1882. szept. 29.

Spitzer Károlyné Berger Antónia Kellner Vilma Ács,(Km) 1890. m á j u s 2.

Spitzer Klára Nemsitz Jolán ? 1917. ? ?.

Spitzer Lajos Rössler Frida Gyor, 1920. s z e p t e m b e r 15.

Spitzer Lajos Krausz Irma Gyor, 1889. á p r i l i s 19.

Spitzer Manóné  ?  Singer Jolán,   1880. j ú l i u s 23.

Spitzer Manóné  ? Singer Irén, 1880.július 23  (?)

   /Added by Bar-Hai Avigdor, 2000.06.19/

Spitzer Margit Klopfer Sarolta Budpest, 1909. m á j u s 30.

Spitzer Mariska Hirsch Katalin Gyorsziget, 1900. á p r i l i s 1.

Spitzer Márta Spitzer Berta Gyor, 1939. m á j u s 16.

Spitzer Miksa Kulcsár Júlia Mór,(Fm) 1883. augusztus 21.

Spitzer Mórné Brenner Háni Bana,(Gym) 1860. á p r i l i s 19.

Spitzer Pál Neufeld Róza Sándor Rebeka Mérges,(Gym) 1873. október 13.

Spitzer Regina Neufeld Róza Mérges,(Gym) 1882. április 20.

Spitzer Riza Steiner Júlia Csorna,(Gym) 1893. március 12.

Spitzer Rózsi Burger Irén Gyor, 1926. m á j u s 5.

Spitzer Samuné Weltner Netti Neubauer Janka Császár,(Km) 1877. november 22.

Spitzer Sándor Hirsch Katalin Rössler Frida Gyor, 1892. m á j u s 2.

Spitzer Sánorné Perlesz Janka Rössler Frida Nagymagyar,(Szl) 1893. július 22.

Spitzer Tibor Weisz Anna Gyorsziget, 1894. m á j u s 31.

Springer József Ney Janka Preizach Janka Gyarmat,(Gym) 1867. március 10.

Springer Józsefné Rosenfeld Netti Preizach Janka Gyarmat,(Gym) 1871. május 8.

Spitzer Margit Klopfer Sarolta Budpest, 1909. m á j u s 30.

Spitzer Mariska Hirsch Katalin Gyorsziget, 1900. á p r i l i s 1.

Spitzer Márta Spitzer Berta Gyor, 1939. m á j u s 16.

Spitzer Miksa Kulcsár Júlia Mór,(Fm) 1883. augusztus 21.

Spitzer Mórné Brenner Háni Bana,(Gym) 1860. á p r i l i s 19.

Spitzer Pál Neufeld Róza Sándor Rebeka Mérges,(Gym) 1873. október 13.

Spitzer Regina Neufeld Róza Mérges,(Gym) 1882. április 20.

Spitzer Riza Steiner Júlia Csorna,(Gym) 1893. március 12.

Spitzer Rózsi Burger Irén Gyor, 1926. m á j u s 5.

Spitzer Samuné Weltner Netti Neubauer Janka Császár,(Km) 1877. november 22.

Spitzer Sándor Hirsch Katalin Rössler Frida Gyor, 1892. m á j u s 2.

Spitzer Sánorné Perlesz Janka Rössler Frida Nagymagyar,(Szl) 1893. július 22.

Spitzer Tibor Weisz Anna Gyorsziget, 1894. m á j u s 31.

Springer József Ney Janka Preizach Janka Gyarmat,(Gym) 1867. március 10.

Springer Józsefné Rosenfeld Netti Preizach Janka Gyarmat,(Gym) 1871. május 8.

Springer Sándor dr. Hamburger Katalin Gyarmat,(Gym) 1865. május 23.

Stadler Aladár Gruber Paula Brossek Margit Gyor, 1884. d e c e m b e r 12.

Stadler Aladárné Klein Herta Brossek Margit ? 1887. m á j u s 31.

Stadler Dezso Gruber Paula König Eliz Budapest, 1878. á p r i l i s 5.

Stadler Dezsoné Breier Teréz König Eliz Gyorsziget, 1886. á p r i l i s 26.

Stadler István Singer Frida Óvár,(?) 1935. o k t ó b e r 21.

Stanitz Istvánné Spitzer Regina Lendvai Erzsébet Gyorsziget, 1894. f e b r u á r 9.

Stein Ágnes Rosenberg Ilona Gyor, 1926. j ú n i u s 26.

Stein Edit Rosenberg Ilona Gyor, 1923. j ú n i u s 7.

Stein Edit Weisz Edit Gyor, 1913. o k t ó b e r 20.

Stein Iboly Kertész Rózsa Gyor, 1925. n o v e m b e r 8.

Stein József Kertész Rózsi Felsogalla,(Km) 1892. május 25.

Stein Józsefné Kertész Rózsi Tapolca,(Vem) 1900. ? ?.

Stein László Fleiscmann Henriette Gyor, 1885. m á j u s 11.

Stein Mihály Gyor, 1879. j ú l i u s 15.

Stein Miksáné Grosz Janka Bana,(Km) 1894. szeptember 21.

Steinberger Józsefné Frisch Róza Hirsch Erzsébet Nyitra,(Szl) 1899. f e b r u á r 18.

Steiner Adolf Spát Róza Gyor, 1865. m á j u s 28.

Steiner Adolf Pollák Katalin Ásvány,(Gym) 1882. november 9.

Steiner Adolfné Taussig Teréz Nyitra,(Szl) 1885. ?.

Steiner Andor Rosenberg Margit Gyor, 1921. a u g u s z t u s 12.

Steiner Andor Steiner Debóra Gyor, 1918. n o v e m b e r 10.

Steiner Andor Fürst Elza Gyor, 1927. f e b r u á r 12.

Steiner Andor Fürst Elza Gyor, 1884. j ú l i u s 27.

Steiner Andrásné Fürst Elza Gyor, 1894. s z e p t e m b e r 28.

Steiner Aranka Gottlieb Irén Gyorsziget, 1900. o k t ó b e r 11.

Steiner Aranka Lowinger Hellén Gyor, 1923. o k t ó b e r 12.

Steiner Ármin Weltner Róza Österreicher Janka Teleki,(Sm) 1871. december 24.

Steiner Árminné Berger Lina Österreicher Janka Alistál,(?) 1887. szeptember 10.

Steiner Beno Gang Mária Schwarcz Berta Gyor, 1895. d e c e m b e r 9.

Steiner Benoné Schwarcz Lotti Schwarcz Berta Abaújszántó,(Bom) 1898. jan. 2.

Steiner Bernátné Klein Zsuzsanna Gyarmat,(Gym) 1893. március 11.

Steiner Dezso Helleszider Anna Gyor, 1923. m á j u s 11.

Steiner Dezso Spitzer Róza Helleszider Anna Bana,(Km) 1889. augusztus 3.

Steiner Dezsőné, Helliszter Anna,  ?

Steiner Dezso Klein Frida Weisz Erzsébet Gyor, 1888. á p r i l i s 30.

Steiner Edit Grünwald Berta Bécs, 1882. j ú l i u s 31.

Steiner Elemér Steiner Debóra Vác,(Pm) 1894. n o v e m b e r 11.

Steiner Elemér Appelfeld Gizella Gyor, 1924. m á j u s 3.

Steiner Elza Öszterreicher Janka Gyor, 1912. m á r c i u s 7.

Steiner Éva Schwarcz Mária Nagyvárad,(Rom) 1917. május 21.

Steiner Fáni Gang Mária Gyorsziget, 1888. o k t ó b e r 18.

Steiner Ferenc Réz Gizella Kispéc,(Gym) 1901. március 26.

Steiner Ferenc Singer Irén Gyor, 1876. f e b r u á r 10.

Steiner Ferencné Singer Irén Szenc,(Szl) 1894. november 17.

Steiner Gabriella Weisz Erzsébet Gyor, 1919. m á r c i u s 20.

Steiner Géza, Spitzer Róza, 1881.12.23

Steiner Gizella Spitzer Róza Győr, 1870-es évek vége

Steiner Gyula Pollák Eszter Párkány,(Szl) 1906. j a n u á r 23.

Steiner Gyula Bienenstock Sarolta Graz,(Au) 1904. á p r i l i s 12.

Steiner Gyula Steiner Debóra Gyor, 1870. d e c e m b e r 8.

Steiner Hugó Weisz Franciska Zámoly,(Gym) 1894. december 23.

Steiner Hugóné özv Appfeld Gizella Pápa,(Vem) 1887. március 25.

Steiner Ignác Berl Berta Lowinger Ilona Kispéc,(Gym) 1899. március 27.

Steiner Ignácné Müller Karolina Lowinger Ilona Malacha,(Szl) 1898. szeptember 1.

Steiner Ignácné Klein Berta Újkér,(Gym) 1880. január 30.

Steiner Imre Lichtenstahl Lili Neuhauser Ilona Csepreg,(Vam) 1898. szept. 27.

Steiner Imre Österreicher Janka Hlavati Etelka Gyor,1904. j ú n i u s 30.

Steiner Imre Pollák Eszter Weisz Erzsébet Gyor,1908 .a u g u s z t u s 29.

Steiner Imréné Weisz Erzsébet Fenyofo,(Vem) 1913. j a n u á r 26.

Steiner Imréné Fribert Cecilia Krausz Margit Boldogasszony,(?) 1906. február 5.

Steiner István Márkus Gizi ? 1905. ?.

Steiner István Hoffmann Adél Velence,(Fm) 1893. november 6.

Steiner István Blau Júlia Neumann Mária Gyor, 1914. d e c e m b e r 2.

Steiner István Márkus Gizella Weisz Jolán Tatabánya,1906. augusztus 12.

Steiner Istvánné Gestetner Berta Weisz Jolán Csorna,(Gym) 1908. j a n u á r 13.

Steiner Iván Gestetner Berta ? 1907. ?.

Steiner Jakab, Spitzer Róza  ?

Steiner Jakabné Gold Rozália Márkus Gizella Gyor, 1880. j ú n i u s 8.

Steiner Jakabné Blau Júlia Felpéc,(Gym) 1891. f e b r u á r 7.

Steiner János Lamm Elza Gyor, 1922. j ú n i u s 13.

Steiner János Weisz Erzsébet Budakalász,(Pm) 1893.október 21.

Steiner Jeno Kohn Mária Weisz Klára Csönge,(Vam) 1895. m á j u s 6.

Steiner Jeno Lichtmann Cili Hacker Paula Gyor, 1889. m á r c i u s 13.

Steiner Jenoné Steyer Sarolta Hacker Paula Sopron,(Gym) 1889. március 8.

Steiner Jenoné Ungár Szidónia Weisz Klára Celldömölk,(Vam) 1895. okt. 4.

Steiner József Steiner Klára Kajár,(Gym) 1907. december 23.

Steiner József Frisch Júlia Steiner Lenke Eszterháza,(Gym) 1887. febr. 28.

Steiner József Deutsch Flóra Bodajk,(Fm) 1880. október 3.

Steiner Józsefné Deutsch Flóra Nagyvázsony,(Vem) 1892. febr. 8.

Steiner Józsefné Steiner Klára Szombathely, 1921. január 6.

Steiner Judit Jusztic Ilona Kohida,(Gym) 1931. j ú l i u s 21.

Steiner Judith Berán Irén Gyor, 1933. o k t ó b e r 9.

Steiner Károly Spitzer Riza Frankl Erzsébet Bana,(Km) 1888. m á r c i u s 4.

Steiner Károlyné Neumann Róza Frankl Erzsébet Gyor, 1895. n o v e m b e r 30.

Steiner Klára Helleszider Anna Gyor, 1925. d e c e m b e r 4.

Steiner Lajos Weiller Jetta ? 1894. ? ?.

Steiner László Neumann Erzsébet Marosko,(Rom) 1927. j ú l i u s 16.

Steiner László Blau Júlia Gyor, 1906. á p r i l i s 15.     (Tévedés, Sólyom Gábor szerint Steiner                                                        László Franciaországban élt és ott hunyt el 1994-ben)

Steiner László Lowinger Helén Gyor, 1928. n o v e m b e r 19.

Steiner László Förstner Rozália Lamm Elza Mór,(Fm) 1876. m á j u s 30.

Steiner Lászlóné Rubinstein Teréz Lamm Elza Bécs, 1885. o k t ó b e r 30.

Steiner Márta Frankl Erzsébet Gyor, 1924. s z e p t e m b e r 12.

Steiner Márta Weisz Ilona Gyor, 1938. m á r c i u s 14.

Steiner Péter Fürst Elle Brassó,(Rom) 1920. j ú n i u s 11.

Steiner Péter Lowinger Ilona Gyor, 1935. j ú n i u s 13.

Steiner Péter J. Schwarcz Erzsébet Fenyoliget,(?) 1893. m á j u s 31.

Steiner Samuné Gottlieb Irén ? 1873. március 16.

Steiner Samuné Armuth Aranka Druskovec,(Szl) 1878. március 5.

Steiner Samuné Rosenberg Margit Zirc,(Vem) 1890. j a n u ár 27.

Steiner Sarolta Neubauer Matild Kajár,(Gym) 1900. m á j u s 31.

Steiner Sándor Bienstock Karolin Lublin,(Lo) 1902. j ú n i u s 4.

Steiner Sándorné Kaiser Éva Kassa,(Szl) 1894. m á j u s 27.

Steiner Tamás König Irma Gyömöre,(Gym) 1891. nov. 7.

Steiner Vica Frankl Erzsébet  1928

Stelczer Ágnes Halpern Szeréna Gyor, 1942. m á r c i u s 23.

Stelczer Gézáné Lauffer Lina ? 1905. ? ?.

Stelczer Kálmán Krausz Katalin Kondori Teréz Bönyrétalap,(Gym) 1881. okt. 24.

Stelczer Kálmánné Knopffelmacher Berta Kondori Teréz Asszonyfa,(Gym) 1885. október 12.

Stelczer Károlyné Adler Erzsébet Nagymarton,(Au) 1883. szept. 24.

Stelczer László Adler Erzsébet Gyor, 1911. n o v e m b e r 14.

Stelczer Sándor Krausz Katalin Reich Márta Bönyrétalap,(Gym) 1892. nov. 13.

Stelczer Sándorné Krausz Hanna Reich Márta Gyor, 1894. j a n u á r 25.

Stelczer Tamás Halpern Szeréna Gyor, 1936. o k t ó b e r 27.

Stelczer Zsuzsanna Reich Mária Gyor, 1923. á p r i l i s 4.

Stern Adolf Hercz Júlia Szollosi Róza Rozsnyó,(Szl) 1883. j ú n i u s 18.

Stern Adolfné Lichtenberg Hanna Szollosi Róza Kisvárda,(Szam) 1885. dec. 15.

Stern Adolfné Weisz Netti Gold Lina Nagydém,(Vem) 1865. június 26.

Stern Adolfné Gottlieb Lina Gyömöre,(Gym) 1879. június 26.

Stern Alfréd Weisz Netti Reichenfeld Rózsi Moson,(Gym) 1880. november 11.

Stern Alfrédné Reichenfeld Rózsi Gyor, 1892. m á j u s 16.

Stern Alfrédné Reisner Szidónia Nyúl,(Gym) 1892. ?.

Stern Andor Reichenfeld Rózsi Gyor, 1917. a u g u s z t u s 4,

Stern András Lowy Teréz Grünhut Margit Gergelyi,(Vem) 1900. július 25.

Stern Andrásné Rosinger Betti Grünhut Margit Gyor, 1907. m á j u s 8.

Stern Artúr Oppenheim Fáni Bonyhád,(Tm) 1885. j ú n i u s 2.

Stern Dezso Szollosi Róza Gyor, 1913. j ú l i u s 13.

Stern Dezso Riesz Lina Danczig Éva Gyor, 1893. o k t ó b e r 13.

Stern Dezsoné Fülöp Emma ? 1918. ? ?.

Stern Erno Lowy Teréz Nemesszalók,(Vem) 1896. dec. 27.

Stern Erno Rotschild Cecilia Pápa,(Vem) 1900. m á j u s 4.

Stern Ernoné Weisz Aliz ? 1904. ? ?.

Stern Éva Winkler Klára Gyor, 1934. j ú l i u s 28.

Stern Éva Schreiber Ilona Gyor, 1940. o k t ó b e r 25.

Stern Ferenc Krausz Veronika Vágrét,(Szl) 1935. o k t ó b e r 12.

Stern Ferenc Grünhut Margit Gyor, 1933. j a n u á r 17.

Stern Ferenc Szollosi Róza Gyor, 1912. á p r i l i s 19.

Stern Ferenc Lowy Teréz Fleischmann Janka Gergelyi,(Vem) 1885. m á j u s 13.

Stern Ferenc Fleischmann Margit Gyor, 1911. n o v e m b e r 5.

Stern Ferenc Haber Szidónia Korein Júlia Gyor, 1916. j a n u á r 12.

Stern Ferencné Korein Júlia Zalakoppány,(Zm) 1921. aug. 22.

Stern Ferencné Pollák Rozália ? ? 1893. ?.

Stern Gézáné Hirsch Hermina Nagymárton,(Au) 1874. május 13 .

Stern Gizella Rotshild Cecilia Pápa,(Vem) 1879. december 15.

Stern György Fleischmann Janka Gyor, 1917. j ú n i u s 7.

Stern György . Reichenfeld Rózsi Gyor, 1915. m á r c i u s 30.

Stern György Klein Hedvig ? 1914. ? ?.

Stern Gyula Haber Szidónia Brostein,(Rom) 1882. aug. 29.

Stern Gyuláné Haber Szidónia Budapest, 1883. n o v e m b e r 10.

Stern Ilona Reichenfeld Mili Ravazd,(Gym) 1893. j ú l i u s 16.

Stern Irén Ormos Rozália Gyor, 1929. a u g u s z t u s 19.

Stern István Gyor, 1892. d e c e m b e r 7.

Stern István Weisz Netti Reiszfeld Erzsébet Gyor, 1894. j ú n i u s 28.

Stern Istvánné Krausz Julianna Reiszfeld Erzsébet Senyeháza,(?) 1897. március 3.

Stern Janka Gold Lina Árpás,(Gym) 1890. f e b r u á r 14.

Stern Jeno Reichenfeld Ernesztina Péterd,(Bam) 1888. j a n u á r 14.

Stern Jeno Riesz Lina Gyorsziget, 1908. november 11.

Stern József Stern Fanni Gyor, 1919. n o v e m b e r 14.

Stern József Rotschild Cecilia Pápa,(Vem) 1899. j a n u á r 27.

Stern József Szollosi Róza Gyor, 1910. s z e p t e m b e r 11.

Stern József Rotschild Cecilia Pápa,(Vem) 1899. j a n u á r 27.

Stern József Ormos Rozáéia Gyor, 1934. o k t ó b e r 16.

Stern József Lusztig Henrietta Jelinek Mária Gyor, 1889. d e c em b e r 18.

Stern Józsefné Berger Irma Blechner Hermina ? 1901. ? ?.

Stern Józsefné Perl Jenny Ráró,(Gym) 1872. augusztus 19.

Stern Józsefné Weltner Ilona ? ? ?.

Stern Juliska Félix Helén Etyek,(Fm) 1900. o k t ó b e r 15.

Stern Lászlóné Klein Jolán Vermes Éva Gyor, 1922. a u g u s z t u s 18.

Stern Mariska Gold Lina Gyor, 1902. á p r i l i s 1.

Stern Márkusz Félix Helén Dunaszerdahely,(Szl) 1884. ápr. 1.

Stern Márkusz Weisz Edit Gross Adél Papos,(Szam) 1865. m á j u s 15.

Stern Márkuszné Fischer Klára Gross Adél Kapuvár,(Gym) 1891. szept. 24.

Stern Márton Reisz Karolina Altrichter Irén Gyor, 1906. j a n u á r 3.

Stern Miklós Lowy Teréz Gárdos Elza Mihályháza,(Vem) 1895. dec. 19.

Stern Mórné özv. Fleischner Netty Rotschild Cecilia Alsófalva,(Rom) 1875. február 27.

Stern Mórné Kovács Gizella Ormos Rózsa Levél,(Gym) 1908. o k t ó b e r 4.

Stern Pál Korin Júlia Gyor, 1939. j ú l i u s 29.

Stern Rozália Rotschild Cecilia Pápa,(Vem) 1909. j a n u á r 9.

Stern Samuné Mauthner Minna Armuth Jozefin ? 1887. ? ?.

Stern Tamás Bárdos Livia Gyor,1937. f e b r u á r 11.

Stern Zoltán Rotschild Cecilia Krausz Olga Pápa,(Vem) 1901. augusztus 14.

Stern Zsigmond Baron Amália Pér,(Gym) 1886. d e c e m b e r 5.

Stern Zsigmond Félix Helén Etyek,(Fm) 1894. j a n u á r 6.

Stern Zsigmondné Deutsh Anna ? 1901. ? ?.

Stern Zsófia Hoffmann Gabriella Dunaszerdahely,(Szl) 1891. jan. 5.

Sternfeld Margit Schwarcz Anna Sziszek,(Jug) 1907. október 9.

Stier Ignácné Hauser Olga ? 1883. ? ?.

Stiglitz Frigyes Friedmann Anna ? 1875. ? ?.

Stockner Piroska Weisz Erzsébet Gyor, 1919. j ú l i u s 30.

Stotter Adolf Moskovitz Gizella Újfalu,(Gym) 1874. augusztus 20.

Stotter Adolfné Moskovitz Gizella Csákány,(Sm) 1884. október 25.

Strasser Akiba Snyders Paula Gyor, 1929. j a n u á r 20.

Strasser Andor Winkler Róza Gyor, 1920. m á r c i u s 5.

Strasser Dávid Snyders Paula Gyor, 1933. m á j u s 13.

Strasser Eszter Snyders Paula Gyor,1931. o k t ó b e r 19.

Strasser Gézáné özv. Stern Janka Pápa,(Vem) 1874. m á r c i u s 3.

Strasser Gyuláné Winkler Rozália Gyarmat,(Gym) 1896. ? ?.

Strasser Janka Snyders Paula Gyor, 1924. a u g u s z t u s 31.

Strasser Jenoné Strasser Julianna Kurlender Katalin ? 1880. ? ?.

Strasser Jónás Brode Cecilia Snyders Paula Tokaj,(Bom) 1898. augusztus 31.

Strasser Jónásné Friedmann Regina Snyders Paula Sopronkereszttúr,(Au) 1901.jan. 27.

Strasser Lajos Ádám Gizella Böny,(Gym) 1893. február 25.

Strasser Lajosné Weiss Irén ? 1894. ? ?.

Strasser Márkus Snyders Paula Gyor, 1930. a u g u s z t u s 2.

Strasser Oszkár Adler Adél Gyorsziget, 1888. december 2.

Strasser Sámuel Snyders Paula Gyor, 1936. j ú l i u s 3.

Strausz Miklós Brichta Fiderika Gyor, 1918. o k t ó b e r 10.

Strausz Miksa Brichta Fiderika Lovászpatona,(Vem) 1882. okt. 17.

Strausz Miksáné Brichta Fiderika Nyitra,(Szl) 1891. á p r i l i s 18.

Sugár Árpád Roth Elza Ugod,(Vem) 1884. , ?.

Sugár Ferenc Weisz Olga Somorja,(Szl) 1891. augusztus 31.

Sugár Gyula Krausz Mária Nyúl,(Gym) 1889. j a n u á r 20.

Sugár Gyuláné Fried Ilona Ravazd,(Gym) 1890. ? ?.

Sugár Imre Stern Szerén Fischl Franciska Gyor, 1907. j ú n i u s 6.

Sugár Imre Kohn Hermin Nemsitz Margit Szombathely, 1890. j ú n i u s 5.

Sugár Imréné Plon Berta Nemsitz Margit Gyor, 1896. f e b r u á r 8.

Sugár István Weisz Helga Gyor, 1902. m á j u s 12.

Sugár Mária Reichard Gizella Gyor, 1902. d e c e m b e r 16.

Sugár Marietta Nemsitz Margit Gyor, 1930. j ú n i u s 16.

Sugár Vilmosné özv. Adler Regina Stern Szerén Budapest, 1888. j ú l i u s 1.

Sulzbeck Erno Kirschbaum Nina Alsópáty,(Vam) 1876. aug. 14.

Sulzbeck Ernoné Kirschbaum Nina Pinnye,(Gym) 1879. augusztus 18.

Sümegi Ignác Fuchs Gabriella Altstädter Margit Csabrendek,(Vem) 1891. febr. 2.

Sümegi Ignácné Greiner Rozália Altstädter Margit Budapest, 1897. november 30.

Sümegi Imre Oszkár Altstädter Margit Gyor, 1927. a u g u s z t u s 13.      

 Szabó Ágnes Ács Gabriella Arad,(Rom) 1925. á p r i l i s 7.

Szabó Elekné Weisz Laura Gráb Dóra Augen,(Au) 1900. december 1.

Szabó Éva Weisz Ilona Gyor, 1938. f e b r u á r 24.

Szabó György Weisz Ilona Désfa,(?) 1933. d e c e m b e r 11.

Szabó István Reichenfeld Malvin Rosenberg Ilona Érsekújvár,(Szl) 1898. április 28.

Szabó Istvánné Wachsler Netti Rosenberg Ilona Gyorsziget,1902. j ú n i u s 6.

Szabó Jeno Deutsch Erzsébet Gyorsziget, 1889. szeptember 20.

Szabó József Sterner Irma Budapest, 1913. m á r c i u s 12.

Szabó Lászlóné Weisz Irén ? 1910. ? ?.

Szabó Lászlóné Horn Vilma Weisz Ilona Kazár,(Nm) 1905. november 11.

Szabó Márton Kolb Ilona Szentiván,(Gym) 1883. dec. 1.

Szabó Miksa dr. Stern Katalin Steiner Irma Szentmárton,Gym) 1878. febr. 25.

Szabó Miksáné dr. Steiner Irma Budapest, 1877. f e b r u á r 15.

Szabó Mórné Waldhauser Fanny Reichenfeld Malvin Gyorság,(Gym) 1875. j ú l i u s 12.

Szabó Vera Rosenberg Ilona Gyor, 1925. o k t ó b e r 2.

Szarvas Adolf Einkler Róza Gyor, 1871. d e c e m b e r 7.

Szarvas Albert Dringler Teréz Gyor, 1911. j a n u á r 9.

Szarvas Henrik Szarvas Mária Gyor, 1896. j ú l i u s 18.

Szarvas Sándor Wider Ilona Dringler Teréz Gyor, 1906. j a n u á r 15.

Szauer Alfréd dr. Hahn Emma Riesz Margit Moson,(Gym) 1879. november 9.

Szauer Alfrédné dr. Nagel Szidónia Riesz Margit Gyor, 1919. d e c e m b e r 3.

Szauer Ella Riesz Margit Gyor. 1890. o k t ó b e r 10.

Szauer Endre Weisz Anna Gyorsziget, 1893. m á j u s 21.

Szauer Zsuzsanna Riesz Margit Gyor, 1928. a u g u s z t u s 19.

Szántó Fülöpné Weisz Irén Gyor, 1894. m á r c i u s 17.

Szántó Fülöpné Bergl Kornélia Csép,(Km) 1871. m á r c i u s 27.

Szántó István Weiller Etelka ? 1916. ? ?.

Szántó Jakab Lowinger Sarolta Schäffer Rozália Pápa,(Vem) 1879. szeptember 14.

Szántó Jakabné Hirschler Rozália Schäffer Rozália Boldogfa,(Bam) 1882. aug. 2.

Szántó Jenoné Schwacz Mina ? 1895. ?.

Szántó János Schäffer Rozália Gyor, 1907. a u g u s z t u s 9.

Szántó Jánosné Klein Adél ? 1911. ? ?.

Szántó József Pollák Franciska ? 1904. ? ?.

Szántó Józsefné Wachsler Eszter ? 1906. ? ?.

Szántó Lajosné Schinkó Mária Pataháza,(Gym) 1894. j ú n i u s 7.

Szántó Mátyásné Práger Berta Weisz Rózsa Gyor, 1881. n o v e m b e r 19.

Szántó Miklós Weltner Róza Óhida,(?) 1934. j a n u á r 17.

Szántó Mór Feldmann Betti Gyorsziget, 1876. m á j u s 17.

Szántó Mór Vollmann Anna Ács,(Km) 1886. m á j u s 17.

Szántó Ödönné özv. Weisz Franciska Schultheisz Olga Veszprém, 1877. m á j u s 9.

Szántó Péter Benko Erzsébet ? 1897. ? ?.

Szántó Tibor Weltner Róza Óhida,(?) 1937. j ú l i u s 22.

Szász György Virág Franciska ? 1903. ? ?.

Szász Jeno dr Gyor, 1888. j ú l i u s 8.

Szász Zsigmondné Trebitsch Jusztina Weisz Adél Gyor, 1891. j ú l i u s 3.

Szego Erno Steiner Róza Budapest, 1921. d e c e m b e r 25.

Szego László Lowinger Lenke Steiner Róza Kaposvár, 1903. j a n u á r 26.

Szego Lászlóné Steiner Róza Gyor, 1903. a u g u s z t u s 16.

Szego Lipótné özv Stein Zsófia Abelesz Ilona Gyor,1870. j ú n i u s 20.

Szekeres Ignác Fekete Irén Mór,(Fm) 1888. j ú l i u s 20.

Szekeres Jeno Riesz Sarolta Asszonyfa,(Gym) 1882. május 16.

Szekeres Károly Guttmann Katalin Gyorsziget, 1889. j a n u á r 27.

Szekeres Károly Guttmann Róza ? 1919. ? ?.

Szekeres Miksáné dr. Kohn Cecilia Csillag Irén Tatabánya, 1895. o k t ó b e r 20.

Szemere Henrik Pollák Róza Weisz Rozália Bécs, 1872. a u g u s z t u s 3.

Szemere Henrikné Schönfeld Cecilia Weisz Rozália Tét, 1877. m á r c i u s 4.

Szemere Zsigmond Pollák Olga Bécs, 1912. á p r i l i s 27.

Szende Gyuláné Ganst Berta Lusztig Eszter Dercsika,(Szl) 1895. ? ?.

Szente Jeno Klein Betti Kisbér,(Km) 1877. j ú n i u s 25.

Székely Dezso Schwarcz Mária Soltvadkert,(Bám) 1883. nov. 9.

Székely Dezsoné Schwarcz Mária Soltvadkert,(Bám)1891 február 9.

Székely Ferenc Wittmann Katalin Gyor, 1930. j ú n i u s 11.

Székely Frigyes dr. Schönberger Katalin Wittmann Katalin Gyorsziget, 1878. o k t ó b e r 24.

Székely Frigyesné dr. Wittmann Katalin Nyúl,(Gym) 1886. á p r i l i s 23.

Székely István dr. Wolf Leonóra Palotás,(Nm) 1903. j a n u á r 27.

Székely Jeno Weiszberger Irén Gyorsziget, 1877. augusztus 12.

Székely Jeno Schönberger Katalin Gyor, 1886. j a n u á r 12.

Székely Jeno Berl Teréz Wittmann Kamilla Koroncó(Gym) 1890. szept. 27.

Székely Jenoné Schmidek Paula Wittmann Kamilla Gyor, 1906. d e c e m b e r 10.

Székely László Kohn Aranka ? 1916. ? ?.

Szél Gyula Ullmann Rozália Diamant Berta Gyor, 1871. m á r c i u s 5.

Szél Samuné Szego Irma Obéda,(Tm) 1874. augusztus 24.

Szigeti Erzsébet Thurn Mária Nagykanizsa,(Zm) 1902. április 11.

Szigeti Sándor Politzer Liza Gyorsziget, 1865. j a n u á r 17.

Sziget Sándorné Spiegel Mária Csanak,(Gym) 1872. j ú l i u s 16.

Szilágyi István Márkusz Mari Jusztic Riza ? 1900. j ú l i u s 11.

Szilágyi Istvánné Robicsek Róza Jusztic Riza Gyor, 1905. á pr i l i s 5.

Szilágyi Lajos Jusztic Riza Gyor, 1936. m á j u s 15.

Szilágyi Lajos Weisz Frida Gyor, 1888. m á j u s 11.

Szilágyi Lajos Márkus Mária Feiffer Margit Gyor, 1897. j a n u á r 24.

Szilágyi Lajosné Lowinger Rozália Feiffer Margit Gyor, 1897. j a n u á r 24.

Szivesdy Vilmosné Salzer Fáni Rosenberg Vilma Vágselye,(Szl) 1870. szept. 14.

Szobel Géza Kluger Jolán ? 1899. o k t ó b e r 25.

Szobel János Kluber Edit Gyor, 1933. n o v e m b e r 26.

Szobel Sándor Litz Fáni Kluger Edit Gyor, 1893. d e c e m b e r 4.

Szokodi Ernoné Lowinger Hermina Rosenberg Gizella Gyor, 1905. m á j u s 26.

Szücs Dezsoné Spielmann Flóra ? ? ?.

Szücs Dolly Koch Szeréna Tátrasur,(Szl) 1925. j ú l i u s 8.

Szücs Izidor Stern Mária Tiszakürt,(Szom) 1883. június 1.

Szücs Izidor Lusztig Henrietta Fleischmann Margit Nagykanizsa,(Zm) 1887. okt. 25.

Szüsz Adolf Stern Rozália Nyitrasárfa,(Szl) 1878. január 28.

Szüsz Adolfné Stern Rozália Budapest, 1880. f e b r u á r 5.

Szüsz Dezso Stern Rozalia Budapest, 1906. m á j u s 31.