gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

T

 

C s a l á d i és u t ó n é v Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. S z ü l e t é s i h e l y és i d o

Takács Andor Weisz Vilma Pápai Terézia Gyulafehérvár,(Rom) 1912. nov. 1.

Takács Vilmosné Krausz Olga Gyorsziget, 1891. m á r c i u s 19.

Tauber Béláné Lichter Teréz Gyor, 1894. d e c e m b e r 27.

Tauber Móric Frensch Fanni Gyor, 1860. o k t ó b e r 16.

Taussig Salamon Bloch Rozália Spielmann Teréz Komárom,(Km) 1874. április 25.

Taussig Salamonné Sonnenfeld Róza Spielmann Teréz Gyor, 1875. m á j u s 20.

Taussig Sámuelné Klein Róza Szarajevó, 1892. november 9.

Tausz Rezso Frankl Aranka Begagyörgy,(Ukr) 1884. aug. 30.

Tausz Rezsoné Frankl Aranka Versec,(Jug) 1888. október 10.

Tábor Jenoné Braun Janka Günsberger Ilona Székesfehérvár, 1903. október 12.

Tábor Nándor Fritz Aliz Gyor, 1894. ? ? ?.

Teichner Endréné Rauschnitz Róza Frank Eszter Gyor, 1896. n o v e m b e r 2.

Teitelbaum Beno Haas Sarolta Miskolc, 1889. a u g u s z t u s 11.

Tenner Erzsébet Ludassy Ella Gyor, 1901. f e b r u á r 20.

Tenner Éva Ludassy Ella Gyor, 1908. á p r i l i s 20.

Tenner Lipótné Pinkász Etel Ludassy Ella Rácszentmiklós,(?) 1875. ?.

Timár Rezso Wertheim Róza Gyorsziget, 1894. o k t ó b e r 13.

Timár Rezsoné Wertheim Róza Eszék,(Jug) 1894. m á j u s 23.

Tóth Gábor Peidl Johanna Barcs,(Bám) 1873. március 27.

Tóth Gáborné Peidl Johanna Mór,(Fm) 1883. d e c e m b e r 1.

Tóth Ibolya Löbl Berta Gyor, 1935. n o v e m b e r 24.

Tóth Ibolya Krausz Zsófia Szenc,(Szl) 1889. m á j u s 11.

Tóth Jánosné Spitzer Sarolta Löbl Berta Gyor, 1903. d e c e m b e r 16.

Tóth Jánosné Klein Mariska Vasvár,(Vam) 1883. j ú l i u s 13.

Török Béla Vogl Anna Miskolc, 1877. j a n u á r 1.

Trostler Ágnes Nemsitz Olga Gyor, 1933. á p r i l i s 28.

Trostler Oszkár Reich Regina Nemsitz Olga Budapest, 1884. f e b r u á r 4.

Trostler Tamás Nemsitz Olga Gyor, 1930. n o v e m b e r 6.

Trödl Gábor Krausz Helén Wilhelm Sarolta Gyorsziget, 1894. o k t ó b e r 27.

Trödl Gáborné Kugler Franciska Wilhelm Sarolta Gyorsziget, 1895. á p r i l i s 15.

Trödl Irma Wilhelm Sarolta Arsó,(Szl)1924. szeptember 9.

Trödl Norbert Wilhelm Sarolta Arsó,(Szl) 1931. m á j u s 7