gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

V

 

C s a l á d i és u t ó n é v Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. S z ü l e t é s i h e l y és i d o

Vadas Andor Reiner Margit Mayer Fáni Pápa,(Vem) 1886. j a n u á r 23.

Vadas lajos Weisz Olga Brassó,(Rom) 1887. m á j u s 10.

Vadas László Blum Regina Krausz Katalin Kistarcsa,(Pm) 1892. november 18.

Vadas Lászlóné Krausz Katalin Bakonytamási,(Vem) 1896. júli. 26.

Vadas Zsuzsanna Krausz Katalin Gyor, 1928. o k t ó b e r 25.

Vadász Hermann Eisler Sarolta Kubicsek Irma Alcsut,(Fm) 1888. á p r i l i s 26.

Vadász Hermannné Adler Sarolta Kubicsek Irma Gyor, 1895. s z e p t e m b e r 5.

Vadász Judit Kubicsek Irma Gyor, 1929. f e b r u á r 11.

Vadász Zsuzsanna Kubicsek Irma Gyor, 1924. n o v e m b e r 7.

Vais Edit Löbli Helén Gyor, 1932. o k t ó b e r 25.

Vais Erno Löbli Helén Gyor, 1931. a u g u s z t u s 1.

Vais Etelka Löbli Helén Gyor, 1928. m á j u s 16.

Vais Jeno Löbl Helén Gyor, 1929. j ú n i u s 21.

Vais Miklós Löbl Helén Gyor, 1934. m á j u s 13.

Vais Rudolf Löbli Helén Ploesti,(Rom) 1894. j ú n i u s 27.

Vais Rudolfné Löbli Helén Érdkörtvélyes,(?) 1894. június 1.

Vajda Gézáné Horovitz Vilma Nagykároly,(Rom) 1881. szept. 27.

Vajda Imre Horovitz Vilma Szoboszló,(Ham) 1903. dec. 28.

Vajda Imre Krausz Margit Kapolcs,(Vem) 1891. szept. 13.

Vajda Imréné Krausz Margit Asszonyfa,(Gym) 1886. január 20.

Vajda Irén Wolf Franciska Gyor, 1901. n o v e m b e r 17.

Vajda Mór Sonnenfeld Mária Wolf Franciska Felpéc,(Gym) 1874. j a n u á r 3.

Vajda Mórné Wolf Franciska Gyor, 1870. n o v e m b e r 27.

Varga Éva (Vica) Hacker Jolán Györ,1916, (Husband: Fodor Imre, Sopron,died as a munkaszolgalatos)

Varga Márkusz Klein Julianna Hacker Jolán Dunaszerdahely,(Szl) 1894. júni. 7.

Varga Márkuszné Klein Vilma Hacker Jolán Gyor, 1880. m á r c i u s 3.

Varga Pál Hacker Jolán Gyor, 1912. m á j u s 31.

Varga Péterke Varga Éva (Vica) Györ, 1940, ?

Varjas Sándor Weisz Jolán Schönfeld Jenny Csorna,(Gym) 1889. j ú n i u s 30.

Varjas Sándorné Lichtenstahl Fanni Schönfeld Jenny Nemeshany,(Vem) 1896. jan. 12.

Varsányi Gyula Friedbauer Franciska Gyorsziget, 1904. augusztus 15.

Varsányi Pál Friedmann Franciska ? 1915. ? ?.

Vágó Lajos Weisz Leonóra Scheiber Anna Budapest, 1898. m á r c i u s 11.

Vágó Lajosné Klein Judit Scheiber Anna Budapest, 1902. f e b r u á r 27.

Vámosi Mórné Richtenbaum Borbála Paske Fanni Ravazd,(Gym) 1877. m á j u s 2.

Vándor Frigyes Feldmár Fáni Gyor, 1909. a u g u s z t u s 16.

Vándor Teréz Lowy Anna Somotor,(Szl) 1920. j a n u á r 12.

Váradi Andorné dr. Körbl Fanni Weisz Héda Gyor, 1911. o k t ó b e r 19.

Váradi Pál Korein Jetti Pápa,(Vem) 1889. m á j u s 15.

Váradi Pál Bénus Erzsébet Várpalota,(Vem) 1893. január 23.

Váradi Pálné Bénus Erzsébet Veszprém, 1895. m á j u s 7.

Vermes Árpádné Braun Róza Pápa,(Vem) 1877. j ú n i u s 1.

Vermes Irén Braun Róza Püski,(Gym) 1907. augusztus 13.

Vermes László Rechnitzer Ilona Rábapatona,(Gym) 1895. júni. 16.

Vermes László Rechnitzer Ilona Rábapatona,(Gym) 1921. szept. 21.

Vermes László Braun Róza Kertész Júlia Mihályfa,(Vam) 1902. július 1.

Vermes Lászlóné Sik Józsa Kertész Júlia Gyor, 1908. m á j u s 5.

Vermes Lászlóné Rechnitzer Ilona Bakonyjákó,(Vem) 1896. május 8.

Vermes Ödön dr. Abelesz Antónia Klein Jolán Gyor, 1891. m á r c i u s 27.

Vermes Ödönné dr. Braun Hermina Klein Jolán Tét,(Gym) 1897. n o v e m b e r 8.

Vermes Tibor Friedmann Emma Galánta,(Szl) 1918. j ú l i u s 22.

Vermes Zoltán Braun Róza Bauer Erzsébet Püski,(Gym) 1906. m á j u s 30.

Vértes Mór Stern Mária Weisz Elza Csicsó,(Rom) 1881. szeptember 16.

Vértes Mórné Schlesinger Karolin Weisz Elza Gyor, 1886. d e c e m b e r 22.

Vészi Oszkár Winkler Izabella Chodek I. Márta Gyor, 1883. n o v e m b e r 10.

Vészi Oszkárné Chodek I. Márta Dittersbach,(Au) 1889. január 23.

Vidor Adolfné dr. Elsner Helén Zámoly,(Gym) 1870. március 11.

Vidor Andor Eisner Helén Fejér Mária Gyor, 1891. j ú l i u s 25.

Vidor Andorné Weisz Aliz Fejér Mária Gyor, 1904. s z e p t e m b e r 15.

Vidor Jeno Szeszler Emma Weil Friderica Gyor, 1903. j a n u á r 3.

Vidor Salmonné özv. Klein Krisztina Goldsmidt Blanka Gyor, 1883. s z e p t e m b e r 14.

Világi János Fischer Terézia Gyor, 1918. j a n u á r 29.

Világi József Stein Léni Fischer Terézia Várpalota,(Vem) 1888. február 21.

Világi Józsefné Stern Jozefa Fischer Terézia Esztergom,(Km) 1890. június 10.

Világi Károly Fischer Terézia Gyor, 1912. j ú n i u s 3.

Vincze Mihály Lowinger Netti Braun Teréz ? 1872. ? ?.

Virág Imréné Kohn Aliz Ráró,(Gym) 1899. o k t ó b e r 25.

Vogl Adolf Blau Ilona Veszprém, 1868. o k t ó b e r 29.

Vogl Adolfné Blau Ilona Gyor, 1873. s z e p t e m b e r 23.

Vogl Antal Blum Mária Hacker Paula Veszprém, 1872. j ú l i u s 5.

Vogl Antalné Hacker Paula Lackenpack,(Au) 1888. január 23.

Vogl Elemér Blau Ilona Gyor, 1893. a u g u s z t u s 22.

Vogl Jakabné Deutsh Jozefa Bergsmann Cecilia Elopatony,(?) 1867. j ú l i u s 6.

Vogl Kálmán Freund Karolina Beck Ernesztin Ugod,(Vem) 1873. augusztus 6.

Vogl Kálmánné Kohn Eleonóra Beck Ernesztin Gyor, 1886. á p r i l i s 10.

Vogl Károly Hahn Zsuzsanna Bécs, 1875. s z e p t e m b e r 21.

Vogl Lipót Bersmann Cecilia Grüngold Olga Gyor, 1899. j ú l i u s 8.

Vogl Zoltán Blau Ilona Gyor, 1898. j ú l i u s 26.

Vohlmund Adél Pollák Irma Gyor, 1919. j ú l i u s 31.

Vohlmund Ármin Grünwald Jozefa Pollák Irma Böny,(Gym) 1886. augusztus 19.

Vohlmund Árminné Rosenthal Adél Pollák Irma Gyor,1886. n o v e m b e r 22.

Vohlmund Ilona Pollák Irma Gyor, 1912. j ú l i u s 6.

Vohlmund Károly Pollák Irma Gyor, 1914. m á j u s 14.