gyortopys.gif (21153 bytes)

 

Gyor Holocaust Martyrs

Z

 

 

C s a l á d i és u t ó n é v Anyja leánykori neve Feleség, ill. leányk. sz.n. S z ü l e t é s i h e l y és i d ?

Zacher Pál dr Schwarcz Gizella Budapest, 1883. m á r c i u s 15.

Zadrovits Istvánné Krausz Flóra Wittmann Margit Rajka,(Gym) 1902. m á r c i u s 17.

Ziffer Miksáné Berger Róza Pollák Flóra Dunaszentpál,(Gym) 1888.okt. 5.

Zimánd Hedvig Stern Gizella Gy?r, 1906. o k t ó b e r 14.

Zimánd Lajos Stern Gizella Gy?r, 1898. j a n u á r 9.

Zimmermann Benjámin Schwarcz Mária Hahn Katalin Gy?r, 1893. m á j u s 13.

Zimmermann Adolfné Weisz Róza Grünwald Józsa Dunaszerdahely,(Szl) 1892. febr. 1.

Zimmermann Károly Weisz Katalin Nagyvárad,(Rom) 1892. január 29.

Zimmermann László Weisz Katalin Nagyvárad,(Rom) 1894. május 30.

Zimmermann Ödönné Wolf Frida Grünwald Éva Zámoly,(Gym) 1893. február 12.

Zimmermann Judit Kauffmann Róza Neuburgh,(Au) 1938. március 17.

Zollschan József dr. Grosz Klára Nemeskér,(Gym) 1894. nov. 21. Zollschan Pál Frankl Jolán Gy?r, 1894. m á r c i u s 31.

Zollschan Pál WittmannRóza Palasik Terézia Bécs, 1896. j ú n i u s 23.