57

Mártirjaink emlékére.

Az évi szokott emlékünnepély Israelbe ez évben is a tel-avivi Dvora Hotel templomjában volt megtartva.  A résztvevök száma - mint értesültem - ez évben szokatlanul alacsony volt. A mult évi száz látogatóval szemben az idén alig harmincan vettek részt.

Még egy év mult el és az olyan fontos és nagymennyiségü dokumentációs anyag is tovább,  felhasználatlanul fekszik csak azért mert egy csekély kisebbség ezt mind a mai napig igy kivánja. Kár, hogy  nem volt e fontos témáról semmi emlités és ezt követöen nem is lehet világos, egyhangú határozat, mi szerint györiek a világ bármi részén jogukba és lehetöségükbe lehessen látni és érezni mindazt, mi eddig csak kevesek  módjába volt.  Az Internet, rajta keresztül pedig honlapunk  ezt  könnyen, és minden további nehézség  nélkül lehetövé tehetné.

Sajnos e fontos témáról semmi megemlékezés nem volt és igy, egy várható határozat is természetesen  legalább még egy esztendöre tölünk eltávolodik.   Hogy az Internet  eszméje mennyire nem  a jelenlegi vezetöségnek kitüzött célja, bizonyithatja az is, hogy a  meghivó lapján feltüntetett cim, honlapunk   régi cime és az is hibássan, minden figyelmesség nélkül történt.

Nem marad más hátra, mint még egy esztendöt türelmesen várni, a józan észben bizni és az ezt követö változásba hinni.

Shamir Shlomo ( Józsi )                           21.06.2001


Györböl Spiegel Marianna jelenti.                                17. június  2001

Ma, június 17-én délelött került sor a györi azkarára.
Az emlékmüvet gyönyörüen felujitották, a ravatalozóban egy kiállitás nyilt az   Üldöztetés dokumentumaiból. Az Ünnepi megemlékezésen Schweitzer József förabbi úr mondott nagyhatású beszédet.
Megemlékezett Dr. Róth Emil györi förabbiról is. Tóth Emil fökántor nagyon szépen énekelt.
Balogh József, Györ város polgármestere is beszélt a megjelentekhez, akik az esö ellenére is szép számmal megjelentek.